InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA zo 16. decembra 2015

Úrad SKA18.12.2015UzneseniaPridať komentár
Uznesenie predstavenstva SKA zo 16. decembra 2015

Uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov zo 16. decembra 2015 v Bratislave 

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

1. zo zasadnutia sa ospravedlnili Ing. arch. Juraj Šujan a Ing. arch. Katarína Viskupičová;

2. úlohy z ostatného zasadnutia boli splnené okrem úloh 1 a 3, ktorých  termín splatnosti trvá;

B. berie na vedomie

1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela

a)    o záveroch pracovného stretnutia s ministrom školstva SR p. J. Draxlerom,

b)   o vyhodnotení seminára o autorskom práve,

c)    o spore o určenie právneho režimu diela;

2. informáciu Ing. O. Mihálikovej o zasadnutí architektonických komôr V4 v Brne 5. februára 2016;

3. informáciu JUDr. V. Hanulákovej o princípoch zapisovania do Registra architektonických diel;

C. schvaľuje

1. zmenu náhrad za výkony Slovenskej komory architektov od 1. januára 2016 (príloha);

2. návrh zloženia poroty pre aktuálny ročník súťažnej prehliadky CE·ZA·AR 2016 (príloha);

3. harmonogram zasadnutí predstavenstva na I. polrok 2016 (príloha);

4. termíny seminárov a autorizačných skúšok na rok 2016 (príloha);

5. zahraničné služobné cesty na I. štvrťrok 2016 (príloha);

6. náklady na konferenciu CE·ZA·AR 2015 vo výške 4 377,10 €;

7. náklady na spoločné rokovanie orgánov komory vo výške 1 619,16 €;

8. zmenu poskytovateľa internetového pripojenia z Telekom na UPC;

9. návrh predsedníčky redakčnej rady Ing. arch. K. Viskupičovej na organizačno-technické spustenie diskusného fóra pre členov komory;

D.    poveruje

Advokátsku komoru SOUKENÍK - ŠTRPKA zastupovať komoru v spore o určenie právneho režimu diela Ing. P. Brezu;

E. nominuje

1. Ing. arch. I. Pleidela, Ing. arch. M. Jančoka, Ing. arch. K. Kobáka a Ing. O. Mihálikovú na zasadnutie architektonických komôr V4 v Brne 5. februára 2016, ktorú organizuje Česká komora architektov;

2. Ing. arch. Jana Komrsku, CSc., za člena poroty súťaže „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“, ktorú organizuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;

F. súhlasí

so zaradením prihlásených diel do registra architektonických diel (príloha);

G. nesúhlasí

1. so zaradením podujatia Construction Conference 2016 do SVA,

2. so zaradením diela POPIC do Registra architektonických diel;

H.    prijíma

Mgr. A. Radeka Hegmona zo Zlína  za dobrovoľného člena SKA; členstvo vzniká 1. januára 2016;

I.       poveruje

1. JUDr. V. Hanulákovú pripraviť ďalší seminár zameraný na autorské právo - licenčné zmluvy v I. štvrťroku 2016;

2. Ing. O. Mihálikovú prípravou vyhlásenia nového ročníka CE·ZA·AR 2016.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 10. februára 2016 o 13.00 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne ho zabezpečuje D. Bieliková.

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda

JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu

foto: I. Orešková

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu