InformacieSKA.sk

Súťaž Materská škola Selce

Martina Jakušová20.12.2015SúťažePridať komentár
Súťaž Materská škola Selce

Obec Selce vyhlásila 1. decembra 2015 verejnú anonymnú architektonickú súťaž s názvom Materská škola Selce. Cieľom súťaže, ktorej podmienky overila Slovenská komora architektov, je nájsť najlepší návrh novej stavby v areáli Základnej školy v Selciach v náväznosti na rekonštrukciu jestvujúcich objektov a získať tak návrh, ktorého realizácia vytvorí moderné a podnetné prostredie na vzdelávanie a starostlivosť o deti v predškolskom veku zo spádovej oblasti obce.

Pri hodnotení bude porota klásť dôraz na inovatívnosť architektonického riešenia materskej školy, ktorá bude slúžiť pre celodenný program detí rôznej vekovej skupiny od 3 do 6 rokov a ktorá zabezpečuje všetky požiadavky na bezpečie detí včítane tých so zdravotným znevýhodnením. Ďalšími aspektmi je kvalita riešenia napomáhajúca identifikácii detí so svojou škôlkou a vytvorenie väčšieho priestoru pre rozvoj ich kreativity, individuality ako aj sociálneho kontaktu.

Porota:

Ján Kupec, starosta obce Selce,
Assoc. prof. arch. Danica Končeková, PhD., FA STU Bratislava,
Ing. arch. Marián Marcinka, autorizovaný architekt SKA,
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., FA STU Bratislava, autorizovaný architekt SKA,
Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, autorizovaný architekt SKA a ČKA, Praha.

Náhradníci poroty: Dušan Mesík, predseda stavebnej komisie obce Selce, Ing. arch. Štefan Moravčík, autorizovaný architekt SKA, Selce.

Súťažné podmienky a súťažné podmienky nájdete nižsie. Viac informácií nájdete na stránke vyhlasovateľa. Súťažné návrhy je možné odovzdať do 10. februára 2016 do 14:00 hod.

Ilustračné foto: Obec Selce

 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu