InformacieSKA.sk

Konferencia Smart Cities v Trnave

Martina Jakušová18.12.2015AktualityPridať komentár
Konferencia Smart Cities v Trnave

Dňa 4. februára 2016 sa v Synagóge na Halenárskej 2 v Trnave bude konať konferencia časopisu Smart Cities s názvom “Trnava!”. Konferenciu organizuje redakcia časopisu Smart Cities za podpory Trnavského samosprávneho kraja a Združenia miest a obcí Slovenska. Vstup je zdarma, registrovať sa môžte na adrese info@scmagazine.cz.

Celodenný program bude rozdelený do troch tematických blokov. Tému Financovanie mestského rozvoja bude moderovať Vladimír Jurík, zástupca šéfredaktora Smart Cities. Vystúpi v ňom Roman Haken, člen Európského hospodárskeho a sociálneho výboru, s problematikou európskej urbánnej agendy a rozvoja miest. Manažérka projektu Trenčín Si Ty Renáta Kaščáková bude hovoriť o integrovaných územných stratégiách a na záver bloku predstaví Viktor Veselovský z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aktuálny stav prípravy, kritériá pre výber projektu a výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu.

Ďalší blok bude moderovať David Bárta, šéfredaktor Smart Cities, a bude sa venovať inováciám v správe mesta. Po úvodnom vstupe Davida Bártu o možnostiach zavádzania inovácií, o znižovaní mandátorných výdajov mesta a zapojení občanov do jeho správy vystúpi Jaroslav Klusák z Litoměříc s príspevkom o dobrých skúsenostiach mesta Litoměřice s ich energetickým manažérom, jedným z prednášajúcich bude aj Jaroslav Kacer, predseda komisie Smart City Rady mesta Brna, ktorý bude hovoriť o svojich skúsenostiach so Smart City Brno 2015.

Tretí tematický blok sa zameria na verejné obstarávanie a bude ho moderovať predsedkyňa Úradu pre verejné obstarávanie SR Zita Táborská. Po úvode Z. Táborskej sa primátor mesta Spišská Belá a zároveň podpreseda Prešovského samosprávneho kraja Štefan Bieľak bude venovať vzťahu samosprávy k verejnému obstarávaniu. Verejné obstarávanie projektovej dokumentácie bude témou príspevku predsedu Slovenskej komory architektov Imricha Pleidela. Po záverečnej diskusii sa účastníci stretnú pri dobrom jedle na spoločenskom večeri, kde ešte budú prebiehať diskusie o nastolených témach a networking. 

Viacinformácií nájdete na stránke usporiadateľa.

Zdroj: Smart Cities

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu