InformacieSKA.sk

Základom pre vzdelávanie je zodpovednosť voči profesii

Juraj Koban23.11.2015TémaPridať komentár
Základom pre vzdelávanie je zodpovednosť voči profesii

Základom pre vzdelávanie je zodpovednosť voči svojej profesii. Na Katedre architektúry Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach je táto zodpovednosť postavená na troch pilieroch:

  • počet prijímaných študentov je nízky – približne 16,
  • ateliérovú výučbu vedú architekti s aktívnou vlastnou praxou, ktorých práca má čitateľný rukopis,
  • študentov vychovávame tak, aby sa chceli vrátiť domov a dokázali tam robiť zodpovednú a dobrú architektúru.

Výučba prebieha prvé tri roky vo vertikálnych ateliéroch, v ktorých študenti postupne prechádzajú spolu celý ročník jednotlivé typologické formy. Pre štvrtý, piaty a šiesty ročník si vyberajú jeden zo štyroch ateliérov. V každom ateliéri pôsobia minimálne dvaja pedagógovia - väčšinou sú to aj kolegovia z vlastných ateliérov. Študent si môže počas štúdia vybrať v každom stupni štúdia (bakalársky, magisterský) aj štúdium v ateliéri v inom študijnom programe, voľné výtvarné umenie a dizajn ako plnohodnotnú náhradu za vlastný ateliér. V rámci štúdia sa snažíme otvárať v každom študijnom programe aj tzv. otvorené ateliéry, ktoré vedú významné osobnosti a študent si ho môže zvoliť .

Povinné stavebno-technické a statické predmety vyučujú pedagógovia Stavebnej fakulty TUKE, teoretické a umenovedné absolvujú spoločne so študentmi voľného výtvarného umenia a dizajnu na katedre teórie a dejín umenia. Všetky povinne voliteľné predmety sú spoločné pre študentov všetkých programov na Fakulte umení. Polovica pedagógov je na katedre len na čiastočný úväzok, umožňuje to ponúknuť študentom širšiu škálu pedagógov a zároveň si dovoliť ten luxus, že pedagóg má max. 2 až 4 študentov v ateliéri a môže viesť s každým študentom hlbšie diskusie o architektúre.

Zadávanie tém sa v mojom ateliéri riadi zásadou „téma a miesto sa nezadáva“ – študent si ho hľadá sám. Môže si vybrať hociktorú práve prebiehajúcu súťaž kdekoľvek na svete alebo si musí vybrať tému, ktorú cíti ako aktuálnu u seba doma, a nerozlišujem, či je z mesta , dediny alebo samoty. Nútim ho si nájsť tému v prostredí, ktoré pozná.

Viac-menej podobným spôsobom postupujú od tretieho ročníka aj ostatní kolegovia na katedre. Prvé dva ročníky sa riešia témy na jednom území, aby si študenti osvojili aj povinnosť rešpektovať tvorbu kolegu. Popri hlavnom ateliéri ešte prebiehajú aj paralelné – práca s materiálom, konštrukčné ateliéry, urbanizmus, interiér a pod. Takmer všetci absolvujú minimálne jeden semester v rámci programu ERASMUS mimo Slovenska.

Doc. Ing. arch. Juraj Koban je vedúcim Katedry architektúry Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

Ilustračné foto: Fakulta umení TU Košice

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu