InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA z 14. 10. 2015

Úrad SKA20.11.2015UzneseniaPridať komentár
Uznesenie predstavenstva SKA z 14. 10. 2015

Prečítajte si uznesenie predstavenstva SKA, ktoré sa konalo 14. októbra 2015 v Bratislave:

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

konštatuje, že

 • zo zasadnutia sa nikto neospravedlnil;
 • úlohy z ostatného zasadnutia boli splnené okrem úloh F.1., F.2. a F.3., ktorých termíny splatnosti trvajú;

berie na vedomie

 • informáciu Ing. arch. I. Pleidela o vyhodnotení galavečera CE·ZA·AR 2015;
 • informáciu Ing. O. Mihálikovej o mediálnych výstupoch a číslach sledovanosti galavečera CE·ZA·AR 2015;
 • informáciu JUDr. V. Hanulákovej o príprave Ročenky 2016-2017;

schvaľuje

 • spoluprácu na Ročenke architektúry s Ústavom stavebníctva a architektúry SAV v gestorstve prof. Dr. Ing. arch. Henriety Moravčíkovej a kolektívu; 
 • finančný príspevok vo výške 200,- € na reinštaláciu výstavy v Bardejove „Zuzana Maníková a Mikuláš Maník 40 rokov architektúry“;
 • náklady na papierové tašky na materiály SKA vo výške 636,- €;
 • zahraničné služobné cesty na II. polrok 2015 (príloha);

súhlasí

 • s vyslaním zástupcov SKA na rokovanie stavovských komôr V4 do Brna 2016;
 • s doplnením Ing. Zoltána Balku za člena Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie;
 • s mediálnou podporou spolupráce medzinárodného workshopu „Voda v meste“ organizovaným Útvarom hlavnej architektky mesta Bratislava;

poveruje

 • Ing. arch. I. Pleidela:
  • pripraviť vyjadrenie SKA k reakcii starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na výsledky CE·ZA·AR 2015,
  • zaslať list predsedníčke ÚVO ohľadom vyjadrenia sa k stanovisku ÚVO k forme obstarávania projektových prác  Rusoveckého kaštieľa;
 • JUDr. V. Hanulákovú sfinalizovať texty do Ročenky;
 • Ing. arch. M. Jančoka otvorením výstavby CE·ZA·AR 2015 v Prešove.

 

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude v rámci spoločného zasadnutia orgánov komory 12. novembra 2015 v Banskej Štiavnici; organizačne ho zabezpečuje D. Bieliková.

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda

JUDr. Viera Hanuláková, v.r., riaditeľka úradu

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu