InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA z 12. 11. 2015

Úrad SKA19.11.2015UzneseniaPridať komentár
Uznesenie predstavenstva SKA z 12. 11. 2015

Uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov z 12. novembra 2015 v Banskej Štiavnici

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa nikto neospravedlnil;
 2. úlohy z ostatného zasadnutia boli splnené okrem úlohy 4.2., ktorej termín splatnosti trvá;

berie na vedomie

 1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela o hodnotení CE·ZA·AR 2015;
  1. informáciu Ing. arch. M. Jančoka o pripravovanej komunikačnej stratégii SKA;
  2. informáciu Ing. arch. R. Žákovského o príprave manuálu architektonických súťaží;
  3. informáciu Ing. O. Mihálikovej

a)   o REPORT-e CE·ZA·AR 2015,

b)   o počte poslaných výziev neplatičom 10. 11. 2015 (169);

 1. informáciu JUDr. V. Hanulákovej

a)   o príprave nového ročníka CE·ZA·AR 2016,

b)   o vypracovaní bezpečnostnej dokumentácie na ochranu informačných systémov osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov;

 1. informáciu Ing. arch. P. Paňáka o obsahovom zameraní a štruktúre návrhu architektonickej politiky;

schvaľuje

 1. náklady na organizačno-technické zabezpečenie prednášky „Dobrá architektúra sa oplatí“ v B. Bystrici vo výške 700 eur;
 2. náklady na organizačné zabezpečenie vernisáže a výstavy CE·ZA·AR 2015 v Prešove vo výške 1 068 eur,
 3. náklady na grafický návrh vizuál katalógu CE·ZA·AR 2015 vo výške 1 000 eur;
 4. náklady na grafický koncept a spracovanie výstupov ku Konferencii CE·ZA·AR 2015 vo výške 1 500 eur;
 5. harmonogram výstav CE·ZA·AR 2015 (príloha);
 6. príspevok vo výške 400 eur organizátorovi výstavy Ing. arch. V. Dedečka, CSc., pri príležitosti udelenia Ceny Emila Beluša;

súhlasí

s prevzatím záštity nad 11. ročníkom projektu Salón drevostavieb na rok 2016;

prijíma

Ing. arch. Luciu Kúdelkovú z Banskej Bystrice za dobrovoľnú členku SKA; členstvo vzniká 1. decembra 2015;

poveruje

 1. Ing. arch. R. Žákovského vypracovaním manuálu architektonických súťaží;
 2. JUDr. V. Hanulákovú

a)   prípravou obsahového zamerania seminára na tému autorských práv, ktorý sa uskutoční v priestoroch SmartLight,

b)   na rokovanie s Ing. arch. A. Šedivcom o spolupráci na agende architektonických súťaží;

       3. Ing. O. Mihálikovú prípravou podkladov na vyhlásenie ďalšieho ročníka CE·ZA·AR 2016.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 16. decembra 2015 o 13.00 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne ho zabezpečuje D. Bieliková.

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda, JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu

Ilustračné foto: Úrad SKA

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu