InformacieSKA.sk

Učenie architektúre

Peter Lényi10.11.2015ÚvodníkPridať komentár
Učenie architektúre

Ako ešte stále pomerne nedávny absolvent Fakulty architektúry STU často sám seba konfrontujem s otázkou, či som dostal od školy vedomosti alebo presnejšie formovanie, ktoré mi je užitočné pre terajšiu prax, či som investovaný čas nemohol využiť lepšie, či by sa nedalo učiť sa vytvárať architektúru kvalitnejšie. Samozrejme, som presvedčený, že áno, malo by to byť celé inak: živšie, hlbšie, kritickejšie. Lenže keď sa zamýšľam, ako presne by to fungovalo a čo alebo kto by sa mal zmeniť, nie som si istý, ako presne by to malo prebehnúť, potrebujem ďalšie informácie pre argumenty, ktoré by ukázali smer.

Napriek tomu, že médium Informácie Slovenskej komory architektov je určené praktizujúcim architektom, pokladám tému vysokoškolského vzdelávania za niečo, čo sa týka aj ich - všetci sme boli formovaní konkrétnou školou a konkrétnymi ľuďmi, čo ovplyvnilo našu následnú prax. Vyjadrenie sa k tomu, ako majú byť vedení budúci architekti, je zároveň informáciou o našom želaní, kto a ako bude tvoriť budúcu odbornú obec.

Odkedy si Adam Gebrian založil svoj blog (ag-ent.blogspot.cz), prečítal som si tam každý jeden článok, veľa z nich bolo venovaných učeniu. Sprostredkúva tu svoje skúsenosti zo zahraničných škôl, z diskusií a rozhovorov so známymi českými architektami - pedagógmi a formuluje svoje vlastné postrehy a odporúčania pre študentov aj pre pedagógov.

Odkedy Michal Kuzemenský a Ondřej Synek učia na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe a založili si blog (kuzemenskysynek.blogspot.cz), na ktorom publikujú všetko ohľadom ich výučby od zadania až po výsledok, tiež som si prečítal každý jeden článok. Bol som a stále som nadšený mierou otvorenosti, s ktorou predstavujú svoju prácu. Idú za hranicu sebapropagácie, často tu prebieha verejná sebareflexia, uvedomenie si chýb a pomenovanie problémov. Keďže v ďalších semestroch sú zadania a postupy formulované nanovo a inak, verím že tieto pokusy sú reálne a prinášajú riešenia a nastáva tu vývoj.

Uvažujem, kde by som podobný typ informácií našiel u nás na Slovensku. To, že sa učí a že existujú rôzne prístupy (a úroveň kvality) na viacerých školách, ústavoch a u rôznych pedagógov, je samozrejmé. Ale nenachádzam nijaký informačný kanál, na ktorom by sa publikovalo, diskutovalo a ponúkali sa konkrétne výstupy na verejné hodnotenie kvality. Weby, blogy a facebookové stránky informujú a reprezentujú, ale nereflektujú, nekritizujú, nechcú zmenu. Je to ohromná škoda, lebo bez diskusie ide všetko veľmi pomaly a je otázne, akým smerom.

Napriek fascinácii kvalitou zo zahraničia som osobne nikdy ako študent nenavštevoval inú školu, než Fakultu architektúry STU v Bratislave. Výstavy a návštevy kritík na VŠVU a na Angewandte vo Viedni nerátam, nemyslím si, že by to mohlo nahradiť osobnú skúsenosť. Preto som v snahe vidieť rôzne možné pohľady poprosil viacerých pedagógov a študentov, ktorí túto skúsenosť majú, aby mne a vám sprostredkovali svoje postrehy. Za to, že tak urobili im ďakujem a prajem vám inšpiratívne čítanie.

Peter Lényi

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu