InformacieSKA.sk

Súťaž na expozíciu na Bienále v Benátkach

Redakcia16.11.2015SúťažePridať komentár
Súťaž na expozíciu na Bienále v Benátkach

Slovenská národná galéria v Bratislave vypisuje ideovú súťaž na výber výstavného projektu a následnú realizáciu expozície na 15. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach 2016, ktoré sa bude konať od 28. mája do 27. novembra 2016 v pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky v Benátkach.

Výberové konanie je vypísané ako neanonymné a je určené teoretikom umenia a architektúry, architektom a spolupracujúcim profesiám, vrátane historikov a teoretikov architektúry a umenia. Prihlásený projekt a realizácia sa môžu týkať architektúry na Slovensku, jej praktizovania, dejín a teórie, prípadne jej vzťahu k medzinárodnému architektonickému prostrediu.

Súťaž je dvojkolová a rokovanie komisie na výber projektu je naplánované na jeden deň. V prvom kole vyberie komisia zložená z odborných pracovníkov SNG, zástupcov architektov a historikov v SR a ČR a Ministerstva kultúry SR projekty postupujúce do druhého kola. Autori a zástupcovia skupín budú mať potom možnosť osobne predstaviť porote svoje projekty a odpovedať na otázky. Ak nebudú môcť z rôznych dôvodov túto možnosť využiť, neznamená to, že projekt bude z druhého kola vylúčený - bude posúdený spolu s ostatnými. Termín rokovania komisie na výber projektu bude uchádzačom vopred oznámený; predpokladá sa, že rokovanie sa uskutoční v týždni od 14. do 18. decembra 2015.

Benátske bienále a expozícia ČR a SR

Expozícia v pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky je súčasťou projektu La Bienale di Venezia 2016. Kurátorom medzinárodnej expozície architektúry je chilský architekt Alejandro Aravena. Téma medzinárodnej výstavy je Reporting from the Front. Alejandro Aravena k Bienále 2016 povedal: „Treba vyhrať množstvo bitiek a posunúť mnoho hraníc, aby sme zlepšili kvalitu obývaného prostredia a teda aj kvalitu života ľudí. Chceli by sme, aby ľudia, ktorí prídu na 15. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach, videli príbehy úspechov, ktoré stoja za to, aby sme ich vyrozprávali a ukázali exemplárne príklady, ktoré stojí za to zdieľať, v ktorých architektúra spôsobila, spôsobuje a bude spôsobovať zmenu v týchto zápasoch a hraniciach.“

Prezident bienále Paolo Baratta: „Po významnom experimentálnom bienále, ktoré navrhol Rem Koolhaas a celé ho venoval kurátorskému výskumu, veríme, že musíme pokračovať v bienále, ktoré pozve architektov a bude sa venovať prieskumu nových hraníc – horizontov, ukáže vitalitu architektúry, hranice, ktoré sa tiahnu rozmanitými časťami sveta, a poukáže na architektúru, ktorá poskytuje špecifické odpovede na špecifické požiadavky. Toto bienále chce opätovne reagovať na priepasť medzi architektúrou a občianskou spoločnosťou, ktorá v posledných rokoch zmenila architektúru na jednej strane na spektakulárne predstavenie a na druhej strane spoločnosť nadobudla dojem, že sa zaobíde aj bez nej. Sme presvedčení, že z novej generácie architektov je to práve Alejandro Aravena, kto poskytne najvýstižnejší popis tejto skutočnosti a vyzdvihne jej vitalitu.“ Viac nájdete na linku http://www.labiennale.org/en/architecture/news/18-07.html.

 

Obsahová projekt pre Pavilón ČR a SR

  • vyplnená prihláška;

  • libreto/ideový návrh/zámer/koncept projektu (rozsah 1 - 3 strany),
  • návrh priestorového riešenia v rozsahu (rozsah 1 - 5 listov),
  • doplnky podľa vlastného uváženia (max. 2 listy) - nepovinné,
  • aproximatívny rozpočet (SNG predpokladá príspevok vo výške 50-tisíc eur, ak predpokladané náklady projektu prevyšujú tento rozpočet, autori sa musia zaviazať projekt dofinancovať, napr. oslovovať a získavať vlastných sponzorov);
  • projekt musí rešpektovať priestorové a technické danosti Pavilónu Českej republiky a Slovenskej republiky.

Prihláška, podklady (pôdorysy, rezy), info o technických a ekonomických podmienkach prípravy expozície sú k dispozícii aj na webovej stránke SNG.

Predkladané projekty sa odovzdávajú v digitálnej podobe vo formáte .pdf a .ppt na adrese monika.palcova@sng.sk alebo na CD v podateľni SNG, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava. Termín odovzdania je 4. december 2015.


Zdroj: SNG

Ilustračný obrázok: Bienále v Benátkach 2015. Centrálny pavilón - elementy architektúry

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu