InformacieSKA.sk

Skúsenosti so štúdiom v ateliéri Zahy Hadid

Robert Löffler10.11.2015TémaPridať komentár
Skúsenosti so štúdiom v ateliéri Zahy Hadid

Fakulta architektúry na University of Applied Arts Vienna (die Angewandte) pozostáva z troch ateliérov. Každé vedie svetoznámy architekt a zameriava sa na špecifickú agendu. V čase môjho štúdia na univerzite to boli architekti Zaha Hadid, Greg Lynn a Wolf Prix (neskôr Hani Rashid). Štúdium u Zahy Hadid bolo rozdelené do niekoľkých stupňov. Na najvyššej pozícii boli profesorka Zaha Hadid a profesor Patrick Schumacher, nasledovali odborní asistenti, ktorí boli v kontakte so študentami niekoľkokrát týždenne a dohliadali na ich prácu. Študenti sa rozdeľovali na tých pracujúcich na semestrálnom projekte a na svojej preddiplomovej a diplomovej práci.

Jedným z najdôležitejších aspektov štúdia architektúry bol systém výučby - takzvané vertikálne štúdio. V praxi to znamenalo, že semestrálny projekt vypracovala skupina dvoch až troch študentov rôznych ročníkov. Prváci sa pripojili k skúsenejším študentom z vyšších ročníkov a tým pádom rýchlejšie získavali skúsenosti a vedomosti v rámci spolupráce na spoločnom projekte. Študenti vyšších ročníkov sa v značnej miere podielali na chode štúdia, niektorí boli zapojení do vyučovacieho procesu a organizovali workshopy pre študentov nižších ročníkov. Študenti sa v rámci týchto workshopov zdokonaľovali v používaní špecifických počítačových programov. Ďalší študenti boli zodpovední za obsluhu fabrikačných nástrojov, ako sú napríklad CNC fréza, laserová rezačka a podobne. Dôležitým aspektom začiatku každého semestra bolo formovanie tímov dvoch až troch študentov spolupracujicich na semestrálnom projekte. Vzhľadom na malý počet študentov (celkovo okolo 50 vrátane diplomantov) bolo dôležité sa určitým spôsobom profesijne vyprofilovať a vhodne si zvoliť tím. Skladba tímu vunikala prirodzeným výberom podľa skúseností, podobnosti názorov a technických zručností. Študenti štúdia Zahy Hadid pochádzali z rôznych kútov sveta s rôznym akademickým pozadím. Práve nutnosť formovať tímy a spolupráca s rôznymi ľuďmi na spoločnom projekte bola v určitom zmysle veľmi dobrou prípravou na povolanie architekta. Skutočnosť, že študenti nemohli pracovať individuálne, ale boli súčasťou tvorivého kolektívu, tiež prispela k príprave na povolanie architekta.

Jednou z veľkých výhod tohto štúdia bola politika otvorenej školy 24 hodín denne sedem dní v týždni. Ateliér nemal presne stanovené hodiny výučby a z toho vyplývala aj možnosť pracovať podľa vlastnej potreby. Každý študent mal svoj vlastný pracovný priestor, dôležitou sa stala pracovná morálka a dohoda medzi členmi tímu na systéme spolupráce a časoch návštevy ateliéru, čo pripomína bežnú prax v architektonickom štúdiu. Dôsledkom nepretržite otvorenej školy a veľkého objemu času, ktorý v nej študenti každý deň strávili, bolo vytvorenie akejsi komunity ľudí s podobnými názormi na architektúru, ktorí sa následne aj mimo ateliérov a výučby stretávali a vymieňali si myšlienky.

Cieľom štúdia bolo získať teoretické vedomosti, ktoré je možné využiť v praxi, a primárne naučiť sa rozmýšľať za bežnými hranicami architektúry, rozvíjať nové architektonické štýly a rozmýšľať systematicky.

Kontakt s architektonickou špičkou, akou je Zaha Hadid, a možnosť konfrontácie vlastných názorov na architektúru ovplyvnených nadobudnutými vedomosťami s názormi tých najlepších architektov bolo najväčšou devízou školy. Študenti boli do určitej miery nútení pri svojich návrhoch prihliadať na agendu svojho vedúceho architekta, čo je aj bežnou praxou v architektonických štúdiách, ktoré majú vyprofilovanú vlastnú agendu a štýl. Diplomová práca sa chápe ako najdôležitejšia časť štúdia, je to ateliér v trvaní dvoch semestrov - prvý semester je vyhradený na preddiplomovku, druhý semester na samotnú diplomovú prácu. Pri tvorbe diplomových prác je zvykom, že do jej tvorby zapájajú študenti nižších ročníkov - prevažne prváci. Pomáhajú pri dokončovaní a pracujú na základe inštrukcií od študenta, ktorý diplomový projekt odovzdáva.

Štúdio Hadid fungovalo ako laboratórium, v ktorom sa testovali najradikálnejšie  témy a nápady z architektonickej praxe Zahy Hadid. Študenti pracovali na projektoch, ktoré boli zaujímavé pre výskum v rámci architektonickej praxe ateliéru Zaha Hadid, a na druhej strane sa študenti mali možnosť detailne zoznámiť s agendou a spôsobom práce v ateliéri. Mnoho zo študentov po škole pokračuje v práci priamo v ateliéri Zahy Hadid.

Moje štúdium na Fakulte architektúry na University of Applied Arts Vienna celkovo hodnotím na ako jedno zo zásadných rozhodnutí v mojej kariére architekta. Vzhľadom k tomu, že som predtým študoval architektúru na FA STU v Bratislave, mal som v čase štúdia vo Viedni už určité znalosti, ktoré toto šúdium zásadne obohatilo, posunuli sa hranice môjho chápania architektúry. Uvedomil som si, že možnosti, ako tvoriť, sú oveľa širšie, ako som sa predtým nazdával, a že pri navrhovaní treba neustále posúvať hranice. Tento aspekt hodnotím ako jeden z kľúčových prínosov môjho štúdia.

Realita všedných dní a architektonickej praxe častokrát nedovoľuje tvoriť v rámci avangardy a nie každé architektonické dielo musí posúvať hranice, no systém myslenia mimo zaužívaných línií a pravidiel je pre mňa osobne dôležitý aj pri každodennej tvorbe. Kritiky rozpracovanosti a obhajoby prác vrátane diplomového projektu pred Zahou Hadid, pred komisiami zloženými zo svetoznámych architektov a množstvom prihliadajúcich študentov boli skutočnými previerkami mojich komunikačných schopností. Čiastočné pochopenie spôsobu rozmýšlania špičkových architektov mi umožnilo pozrieť sa na moju vlastnú tvorbu z iného uhla pohľadu.

Ing. arch. Mag. arch. Robert Löffler

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu