InformacieSKA.sk

Pár ďalších modelov

Peter Stec10.11.2015TémaPridať komentár
Pár ďalších modelov

Univerzita je strojom na znížovanie hlúposti.1

Mark Wigley, bývalý dekan GSAPP, Columbia University

Škola musí vedieť odhadnúť „polčas rozpadu“ informácií, s ktorými pracuje. Rôzne parametre architektúry ako potreba ohraničiť priestor sú pomerne trvácne, no napríklad metódy tvorby sa môžu rýchlo meniť. Celková konfigurácia riešení dlhodobého problému nie je stabilná, a preto by mala byť cieľom pedagogiky abstrakcia spôsobov, akými hľadať riešenia, a tým pádom, samozrejme, skôr snaha učiť myslieť než podávať fakty. Interpretácia tohto štandardného tvrdenia ale nie je jednoznačná.

O dva roky Stanford znovu otvorí postgraduálne štúdium architektúry, ktoré hviezdna škola kedysi zavrela pre nedostatočné výsledky (na rozdiel od väčšiny ich postgraduálnych programov nebol jeho ranking v americkej prvej päťke). Zmení tým chápanie architektúry v údolí, z ktorého prameniace virtuálne prostredia jej kladú radikálne existenciálne otazky? Každopádne je jedným z cieľov pripravovanej pedagogiky snaha, aby sa študent niečo konkrétne naučil, namiesto toho, aby mal cez víkend urobiť „pár ďalších modelov.“2

Táto ambícia vyplýva z pretlaku superštruktúrovaných inžinierskych disciplín, ktorých prístup sa líši od karikaturovaného esejistického prístupu humanitných a umeleckých katedier. Je ale otázne, či si je vedomá neredukovateľných aspektov kreatívnych postupov a ich fundamentálnej oscilácie medzi divergentným a konvergentým myslením pri hľadaní riešení – v cykloch sčasti náhodných variácií a ich spätného vyhodnocovania. S ohľadom na architektonickú tvorbu by sa dalo aplikovať Einsteinovo tvrdenie o nelogickom vzniku teórií tak, že „neexistuje logická cesta od daných parametrov (a očakávaných efektov) ku konečnému projektu.“3

Kládol som si otázku, či som sa vlastne počas môjho štúdia na die Angewandte vo Viedni (University of Applied Arts) niečo naučil. Každý rok som cez nové prijímačky prešiel do inej triedy, kde som mohol zabudnúť na prístupy, ktoré mi vštepili v predchádzajúcej. Väčšinu zdrojov, informácií, nápadov, konceptov a ich syntézu som našiel sám alebo v tímoch so spolužiakmi. V rámci ateliéru nikdy neboli prednášky o metódach tvorby. To bol často frustrujúci stav v porovnaní s istotou „solídnych vedomostí“ poskytnutých v pedagogickom procese mojich začiatkov na Fakulte architektúry STU v Bratislave: dodnes si pamätám normovaný rozmer vstupu do skladu zemiakov.

No spätne sa mi zdá, že možno Wolf Prix podozrievavo odfukujúci z cigary na kritikách, Zaha Hadid s jej komentármi na úrovni „so what?“ – „to čo je?“ – či impérium Petra Eisenmana, ktoré aj na diaľku, neviditeľne, spôsobovalo nespavosť a sústavnú obsesiu so semestrálnou témou, boli v konečnom dôsledku stratégie zodpovedajúce chaosu, v ktorom vzniká inovácia: neformálne, no inšpiratívne hodnotenia vrátnikov, alebo možno lepšie strážcov disciplíny architektúry, filtrujúcich použiteľné nápady od nezrozumiteľných. Použiteľné, samozrejme, pre nich, ktorí architektúru tvorili na vysokej konceptuálnej úrovni a vyskúšali obrovské množstvo protichodných prístupov, a nútiace nás ostať v bdelých hodinách ponorených takmer naslepo do architektúry.

A rovnako, samozrejme, boli tieto hodnotenia podporené prísunom informácií v špičkových knižniciach, výbornými lekciami konštrukcií a technológií aplikovanými na semestrálnych projektoch, voľným prístupom do dielní s kompletnými klasickými aj digitálnymi strojmi, nonstop otvorenými ateliérmi a nekončiacimi diskusiami o budúcom vývoji architektúry.

Tieto procesy prekvapivej tvorby a inovácie sa snažím pochopiť a rozvinúť bez predsudkov a dôsledne.

Peter Stec4, Cornell University, College of Architecture, Art and Planning

1 „The Deans List: Mark Wigley Of Columbia University GSAPP,“ zo 7. júla 2014, prístup 5. novembra 2015, http://archinect.com/features/article/103338066/the-deans-list-mark-wigley-of-columbia-university-s-gsapp.

2 „John Barton discusses future Stanford Graduate Architectural Design Program,“ z 19. novembra 2014, prístup 5. novembra 2015, https://cee.stanford.edu/news-events/news/john-barton-discusses-future-stanford-graduate-architectural-design-program.

3 Albert Einstein, “Motive des Forschens,” in Zu Max Plancks sechzigstem Geburtstag. Ansprachen, gehalten am 26. April 1918 in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (Karlsruhe: C. F. Müller, 1918), 29 – 32. Po anglicky: “no logical path leads from the perceptions to the basic principles of the theory.” Citované z: Albert Einstein, “Principles of Research,” in Ideas and Opinions (New York: Bonanza Books, 1954), 224 – 227.

4 https://aap.cornell.edu/people/peter-stec

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu