InformacieSKA.sk

Dobrá architektúra sa oplatí

Danica a Roman Turčanovci16.11.2015UdalostiPridať komentár
Dobrá architektúra sa oplatí

Svetový deň architektúry sme si tento rok v Banskej Bystrici pripomenuli 9. októbra 2015prednáškovým popoludním. Odborná i laická verejnosť sa stretla v unikátnych priestoroch Múzea SNP na zaujímavom prednáškovom popoludní, ktoré sme nazvali Dobrá architektúra sa oplatí.  Teší nás, že partnermi SKA sa pri organizovaní tohto podujatia stalo aj mesto Banská Bystrica a Múzeum SNP a že sme o dobrej architektúre mohli hovoriť a uvažovať priamo v pod skulpturálnymi železobetónovými „škrupinami“ jednej z najlepších slovenských stavieb.

Po úvodnom privítaní s krátkym príspevkom vystúpil riaditeľ Múzea SNP Staniskav Mičev. Pozdravil prítomných a v súvislosti s tematickým zameraním prednášok vyzdvihol skvelé dielo architekta Dušana Kuzmu a sochára Jozefa Jankoviča – unikátne spojenie pamätníka a múzea, ktoré sa stalo architektonickou ikonou Banskej Bystrice. Práve Múzeum SNP je príkladom toho, že dobrá a nadčasová architektúra je schopná nielen dôstojne napĺňať svoje poslanie, ale zároveň zvyšuje hodnotu svojho okolia a imidž celého mesta.

Históriou i súčasnosťou Múzea SNP sa zaoberala vo svojej prednáške aj Carmen Vágnerová. Jej príspevok dopĺňali historické fotografie z výstavby pamätníka i z jeho výstavných expozícií a nechýbali ani štatistiky návštevnosti a informácie o unikátnosti múzejných zbierok. V závere poukázala na potrebu rekonštrukcie múzea, keďže po takmer polstoročnej prevádzke už pôvodné inštalácie nedokážu zabezpečiť požadované parametre pre vnútornú mikroklímu archívov a depozitárov.

Prednáška českého teoretika, kritika a propagátora architektúry Adama Gebriana, ktorá patrila k najočakávanejším, bola nakoniec pre jeho náhle ochorenie realizovaná na diaľku prostredníctvom Skype. Svojich 286 slidov odprezentoval čerstvý nositeľ titulu Architekt roku 2015 v ČR v svižnom tempe a v typicky „gebrianovskom“ štýle. Ponúkol sympatický nadhľad nielen pri porovnávaní potenciálu rôznych miest sveta, ale aj pri demonštrovaní rôznych zaujímavých a invenčných prístupov k oživeniu“ verejných priestorov. Zaujali aj konkrétne príklady skrytých príležitostí využitia zdanlivo bezcenných objektov, ktorým venoval značnú časť svojho 70-minútového príspevku. Viaceré z prezentovaných stavieb prešli dlhoročným rekonštrukčným procesom s výborným výsledkom a najmä v tejto súvislosti bola mienená aj jeho „nejzásadnější rada: nespěchejte.“

Po krátkej prestávke, počas ktorej mali prítomní možnosť absolvovať prehliadku Múzea SNP orientovanú predovšetkým na architektúru objektu, nasledovala prednáška riaditeľa Útvaru hlavného architekta mesta Banská Bystrica Ľubomíra Kelemana. Predstavil v nej jednu z ďalších vecí, ktorou sa Banská Bystrica môže pochváliť - geografický informačný systém mesta (GIS). Ide o moderný nástroj, ktorý je dnes už súčasťou riadenia mnohých európskych miest a výrazne prispieva k zefektívneniu ich správy. GISplan umožňuje využívať digitálne mapy a priebežne aktualizovať a dopĺňať databázy informácií týkajúcich sa mesta, vrátane práce s územným plánom. GIS je prístupný prostredníctvom internetu aj verejnosti a za jeho spracovanie získal Útvar hlavného architekta mesta banská Bystrica medzinárodné ocenenie.

V ďalšej prednáške nazvanej Prečo (sa oplatí) udržateľná architektúra Robert Špaček pútavo načrtol viaceré súčasné smery uvažovania o udržateľnom rozvoji, o etike, zodpovednosti a motivácii premýšľať o udržateľnosti kvality života. V skratke nás oboznámil s aktuálnymi trendami a naznačil aj viaceré možné línie budúceho vývoja a zmenu urbanistickej paradigmy, ktorá spočíva aj v odhaľovaní potenciálu mesta koncentrovať sa na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Z jeho prednášky vyberáme aspoň pár myšlienok:

„Z ekologickej architektúry sa stáva obchod. Etika zodpovednosti za environmentálnu udržateľnosť často zostáva v polohe povrchného zeleného imidžu. Ekologická, hospodárska či ekonomická kríza bude nakoniec predsa len krízou kultúrnou, krízou hodnôt, krízou etickou. Riešením bude iba kultúrna udržateľnosť.“ A ešte: „ Architektúra získava nárok na udržateľnosť krásou, a až potom kvantifikovateľnými parametrami.“

Veľmi inšpiratívne bolo aj vystúpenie Pavla Paňáka, ktorý si na záver prednáškového bloku pripravil krátke úvahy o tom, čo môžeme považovať za dobrú architektúru. Svoje nazeranie prezentoval na príkladoch z nedávnej minulosti – na záberoch z výstavy fotografií modernej architektúry 20. storočia v SNG s názvom Svetlo na hrane (november 2014 –  február 2015). V komornom tichu a prítmí sály rezonovali myšlienky podopreté dlhoročnými skúsenosťami architekta. Hovoril aj o tom, že dobrá architektúra si nemusí vynucovať pozornosť neprimeraným spôsobom, že kvalitné materiály získavajú vekom ušľachtilú patinu a starnú s prirodzenou noblesou. Jednou z najvýraznejších bola jeho myšlienka: „Drvivá väčšina dobrej architektúry nepotrebuje nápadnosť; nápaditosť áno.“ A pôsobivé čiernobiele umelecké fotografie realizácií výnimočných diel slovenskej architektúry potvrdzovali jeho slová.

Je fajn dopriať si občas čas aj na zamyslenie. Veríme, že všetkým, ktorí v piatkové upršané popoludnie prišli (a bolo nás celkom 85), sa prísť oplatilo. :)

Ešte raz sa chceme aj touto cestou poďakovať všetkým prednášajúcim a spoluorganizátorom a veríme, že sa pri podobných podujatiach ešte stretneme. Pretože ako povedal Robert Špaček, „neustále vychovávanie verejnosti – to považujem za jednu zo základných povinností architektov.“ V úsilí presviedčať, čo je dobrá architektúra a prečo sa oplatí, nesmieme nikdy poľaviť.

Pre informáciu pripájame pár fotografií dole v galérii a linky na videozáznamy z prednášok R. Špačka P. Paňáka. Fotografie a  výstupy na youtu.be spracoval Ján Pavúr, zvukovú nahrávku zabezpečilo Múzeum SNP Banská Bystrica.

Danica a Roman Turčanovci

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu