InformacieSKA.sk

Ako učiť a rozvíjať vnímavosť?

Pavol Paňák10.11.2015TémaPridať komentár
Ako učiť a rozvíjať vnímavosť?

Iste jestvuje viacero možných modelov učenia (sa) architektúry a sotva možno určiť, ktorý je tým ideálnym, komplexným... V každom z nich ide zrejme o to, aby vystrojil absolventa vnímavosťou voči všetkým podnetom, ktoré spolu tvoria rámec zadaného programu úlohy, voči fyzickým a všetkým nefyzickým, duchovným okolnostiam prostredia, do ktorého má vložiť svoju architektúru. Čítanie podnetov, ich vyhodnotenie, ich zoradenie sú základom rodiaceho sa riešenia a inšpirujú talent – ak je prítomný. Tvorivosť je produktom talentovanej reakcie na vlastnosti miesta, na potenciál zadaného programu, na ekonomické ohraničenia, na budúce eticko-spoločenské dôsledky našich rozhodnutí.

Ako teda učiť a rozvíjať vnímavosť, ktorá je výsostne osobnostnou vlastnosťou? Sebelepší model učenia (sa) architektonickej tvorbe nemôže zastúpiť neprítomnosť poslucháčovej vnútornej potreby, vôle, z ktorej pochádza záujem. Ak je však záujem prítomný a treba ho kultivovať, tak v dnešnej našej situácii výuky architektúry mi okrem prítomnosti elementárnych disciplín typológie, konštrukcie, kompozície, dejín a pod. chýba výraznejšie pestovanie diskutovania architektúry ako súčasť „myslenia“ o nej. Viesť diskurz v témach, ktoré ju priamo reflektujú, ale aj v takých, ktoré s ňou zdanlivo nesúvisia, čítať relevantné texty a ich výklad, formulovať postoje písaním, orientovať sa v teórii a nástrojoch kritiky a pod. Ja som si túto absenciu cieleného a hlbokého cibrenia intelektu a odkrývania súvislostí uvedomil až neskôr, po absolvovaní štúdia a som z toho dodnes rozčarovaný. V tomto sa situácia dnešnej výuky podstatne nezmenila.

Zdanlivo opačný charakter má iná absencia vo výuke architektúry. Absencia spoznávania jestvujúcej architektúry, jej porozumenie prostredníctvom priameho zážitku vo všetkej komplexnosti našej zmyslovej a rozumovej výbavy. Poslucháča treba za architektonickou kvalitou vodiť a vykladať ju in situ. Čítať zrejmé i skryté hodnoty a súdiť mieru ich závažnosti sa musí učiť priamo v architektúre a nielen v jej obraze. Poznať, že napríklad vonia alebo že ušľachtilá patina je cennejšia ako báječná novosť, a ešte mnohé iné, čo sa nedá vygooglovať. Porozumenie historickým i dnešným domom je základom našej skúsenostnej výbavy, ku ktorej sa môžeme vzťahovať pri našich budúcich konceptoch.

Isteže, potrebných predpokladov kvalitnej výuky je oveľa viac – osobnostný potenciál školy, ekonomické limity, schopnosť reflexie dejov architektúry a podôb jej výuky atď. Učenie (sa) architektúry je zaväzujúce v tom, že uvádza študenta na delikátne územie medzi voľnosťou a disciplínou.

Pavol Paňák, 1. podpredseda SKA, praktizujúci architekt, hosťujúci profesor na FA STU v Bratislave

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu