InformacieSKA.sk

Príhovor predsedníčky poroty CE∙ZA∙AR 2015

Marlies Breuss26.09.2015CE.ZA.ARPridať komentár
Príhovor predsedníčky poroty CE∙ZA∙AR  2015

Naše prostredie závisí od architektúry a krajiny. Kombinácia, previazanie a vyvíjajúca sa kompozícia týchto dvoch prvkov generuje kontext a vytvára atmosféru. Projekty nominované tento rok predkladajú špecifické riešenia architektov vyznačujúce sa vysokou zodpovednosťou za verejné a súkromné priestory, väčším či menším sociálnym povedomím i architektonickou kvalitou.

Verejný priestor v našich mestách a obciach nadobúda vysoké spoločenské hodnoty, keďže budovy a ich okolie sa stále viac uzatvárajú do seba. Ale ako vytvoríme aktívne miesta, kde sa budú ľudia radi stretávať, komunikovať a socializovať s vylúčením nákupných centier a miest podujatí?

Predkladané projekty v kategórii Exteriér napríklad odrážajú nedostatok verejných súťaží na multifunkčné, komunikatívne a oddychové zóny. A tak je príkladom oživenia zanedbaného miesta efemérna architektúra, postavená z vyradených lodných kontajnerov, ktorá mala slúžiť mladým i starším ľuďom s nízkymi príjmami. Ďalší príklad naopak ukazuje outdoorový priestor vytvorený pre potreby súkromnej firmy a koncipovaný ako miesto oddychu a stretávania sa zamestnancov počas pracovnej doby.

Z exteriéru a verejného priestoru sa presunieme do občianskych a priemyselných budov. Ako porotu nás tento rok presvedčili o veľkých vnútorných a vybudovaných hodnotách tri projekty: komunitné centrum, rozšírenie múzea a obchodný dom. Každý z nich ponúka špecifické kontextové riešenie, komunitné centrum však navyše reaguje na ľudské potreby v nezvyčajnej poctivosti a s osviežujúcim riešením vo funkčnosti a materiáloch.

Architekti v kategórii Bytové domy zas experimentovali s flexibilitou bytov riadiac sa výlučne potrebami klientov a v rámci jedného komplexu zmixovali rôzne variability pôdorysov. Všetky nominované budovy predkladajú špecifické riešenia šité na mieru danému okoliu, a preto reflektujú vysokú kvalitu v kontextualite.

Jedno staré pravidlo hovorí, že architekt by mal pred navrhovaním rodinného domu stráviť na mieste niekoľko dní, aby pochopil jeho špecifické okolnosti – východ a západ slnka, smer vetra, pohyby vody, vonkajší a vnútorný priestor, prirodzené svetlo, výhľady a okolité dianie. Vzhľadom na komplexnosť v oblasti plánovania a stavania a pod vplyvom nariadení a developerov sa prístup „naslúchať“ prírode takmer vytratil. Zohľadnenie prírodných daností v kombinácii s architektovým konceptom je najmä pri plánovaní rodinných domov pre návrh rozhodujúce. Všetky nominácie v tejto kategórii citlivo a nežne odzrkadľujú dôležitosť tohto pravidla.

Transformácia existujúcej štruktúry na nový funkčný priestor a kompaktnú matériu je témou kategórie Rekonštrukcia a obnova budov. Napriek veľkému počtu prihlásených diel sme tento rok vybrali len dva projekty, ktoré spĺňajú zadané kritériá. Pochopiteľne sme do výberu nezahrnuli reštauračné diela ani nezrozumiteľné návrhy. Dva nominované projekty ukazujú rešpekt pred existujúcou štruktúrou a jej transformáciou do novej priestorovej entity na základe úplne odlišných dizajnových metód a prístupov.

Ako minulý rok, aj v tomto ročníku sa do kategórie Interiér prihlásilo veľké množstvo a široká škála návrhov. Rôzne námety interiérového dizajnu od obchodu cez kanceláriu po intímny súkromný loft dokazujú, že kvalita práce vždy závisí od vybrúsenia konceptu a výberu materiálov. Všetky nominácie demonštrujú, že berú do úvahy existujúce prostredie, vplývajú naň a vnútorný priestor premieňajú na pozoruhodnú, prekvapivú a príjemnú architektúru.

Marlies Breuss, predsedníčka poroty súťaže CE∙ZA∙AR  2015

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu