InformacieSKA.sk

Exteriér: Šafko v Bratislave

Štefan Moravčík26.09.2015CE.ZA.ARPridať komentár
Exteriér: Šafko v Bratislave

Kategória Exteriér je špecifickou kategóriou. Dôležitosť exteriéru je mimoriadne veľká. Veď práve tieto vonkajšie a najmä verejné priestory sú tou esenciou sídiel, ktorá im dáva ich nezameniteľný ráz, atmosféru, charakter. Práve tieto miesta môžeme spoločne zdieľať, okúsiť ich na vlastnej koži. Tu máme možnosť stretávať sa, oddychovať alebo, naopak, aktívne sa zúčastňovať verejného života. Bezprostredne vnímať a dýchať atmosféru mesta. Z hľadiska súťaže je to široká, heterogénna kategória, v ktorej sa môžu stretnúť rôzne architektonické typologické druhy diel. Od krajinárskej a parkovej tvorby cez celú pestrú zmes urbánnych priestorov až po dizajnové artefakty… a dá sa povedať, že rozhodovanie je vždy veľmi ťažké. Tento rok bola diskusia v porote veľmi živá. Aj o tom, čo má (a môže) byť súčasťou mesta, súčasťou verejných priestranstiev. Aké rôzne formy môžu mať mestské zásahy. Či aj efemérna architektúra má právo na život. Kde sú hranice tolerancie, rôznosti, kontrastu… Či je lepšie nechať priestor pre aktivity zdola, aj keď s rizikom živelnosti, alebo čakať na „seriózne” dlhodobé a stabilné riešenia… 

Porota po rozprave vybrala dve práce. Jeden privátny a jeden verejný priestor. Jeden privátny minimalistický. Lebo tam nie je skoro nič, a napriek tomu bolo toto „nič” urobené veľmi gramotne a s vkusom. Pokladali sme ho za najprimeranejšie riešenie (vzhľadom na svoje poslanie) v porovnaní s inými prihlásenými dielami. A jeden verejný priestor. Riešenie, ktoré nie je stabilným zásahom do územia. Je iba dočasným riešením (intervenciou), so snahou oživiť fyzicky zanedbané miesto na dobrej adrese. Bolo to síce provizórium, ale také, ktoré je schopné žiť, priniesť aktivity, oživiť priestor. A keď sa nájde nové, lepšie, krajšie, životaschopnejšie a trvalejšie riešenie, je schopné po splnení svojho účelu bez stôp opustiť svoj priestor a uvoľniť miesto novému riešeniu - zas do doby, pokým si spoločnosť a život nevyžiada ďalšiu novú zmenu a vrstvu. Nie je to vzor, podľa ktorého by sa malo masívne postupovať aj inde. Je to však alternatíva, ktorá si zaslúžila dostať šancu vyskúšať si svoj potenciál (na určitý vymedzený čas).

(Štefan Moravčík)

Víťazné dielo v kategórii Exteriér: Šafko, Alžbetínska a Dobrovičova ul., bývalý Kazačok, Bratislava-Staré Mesto, autor: Oliver Kleinert

 Šafko, Alžbetínska a Dobrovičova ul., bývalý Kazačok, Bratislava-Staré Mesto  autor: Oliver Kleinert, foto: Karol Kolčár, Urban Kontakt

„Šafko“ vytvorilo nové miesto na mape Bratislavy. Projekt, ktorého súčasťou je terasa v korunách stromov, bol vytvorený z modulárneho systému – recyklovaných vyradených lodných kontajnerov. Netradične použil komponenty a materiály, ktorým architekt zámerne priraďuje inú funkciu. Výsledkom je pohoda, hravosť, radosť z tvorby inšpirujúca recipientov k ďalšej interakcii. Žiaľ, nezmyselným zásahom nového vedenia príslušnej samosprávy sa skončilo jeho zmysluplné bytie skôr, ako sa stihlo naplno rozbehnúť a skutočne rozvinúť svoj potenciál. Za ten krátky čas ukázalo, že architekt správne vyhodnotil potreby mesta, definoval potenciál územia a nastavil koncept projektu. „Šafko“ nám darovalo svedectvo o tom, ako veľmi je dôležité, aby predstavitelia samospráv rešpektovali odbornú verejnosť a komunikovali so zástupcami aktívnych organizácií. Odhalilo potrebu kvalitnej vízie, konceptu, vytvárania príležitostí a udržateľných projektov a predovšetkým potrebu otvorene komunikovať o verejných priestoroch mesta. Prinieslo mestu tak veľmi potrebnú autentickú energiu súčasnej generácie. „Šafko“ je rýchle a efektívne riešenie problémov daného neživého miesta v udržateľnom koncepte – podporuje kreatívny priemysel, lokálne kvalitné produkty a mimovládne organizácie s presahom na verejný prospech. Prínos diela je jednoznačne v poskytnutí príležitosti aktívnym, talentovaným ľuďom, ako i svieža prezentácia slovenského dizajnu a inovatívneho potenciálu krajiny zahraničným návštevníkom.

 Šafko, Alžbetínska a Dobrovičova ul., bývalý Kazačok, Bratislava-Staré Mesto  autor: Oliver Kleinert, foto: Karol Kolčár, Urban Kontakt

„Projekt Šafko prináša mestu autentickú energiu súčasnej generácie.“

Oliver Kleinert

Foto: Karol Kolčár, Urban Kontakt

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu