InformacieSKA.sk

Cena Dušana Jurkoviča udelená

Redakcia07.10.2015SúťažePridať komentár
Cena Dušana Jurkoviča udelená

V dňoch 24. až 25. septembra 2015 zasadala v Bratislave a v Banskej Bystrici medzinárodná porota Ceny Dušana Jurkoviča. Laureátom Ceny Dušana Jurkoviča sa v roku 2015 stal Rodinný dom Partizánska v Bratislave. Autori architektonického riešenia víťazného diela sú Ján Studený, David Kopecký, na riešení spoluprácovali Ján Miškov, Martin Mihály, Laco Bartko, Maroš Bátora, Diana Šajdová a Pavel Mejtský. 

O víťazovi rozhodla porota v zložení Ing. arch. Andrej Alexy (Slovensko), Ing. arch. Irakli Eristavi (Slovensko – laureát Ceny Dušana Jurkoviča za rok 2015), Ing. arch. Oldřich Hájek (Česká republika), Ing. arch. Patrícia Kvasnicová (Slovensko), Ing. arch. Štefan Moravčík (Slovensko), Dr. Ing. arch. Zsolt Vasáros (Maďarsko), Arch. Markus Scherer (Taliansko). Členovia poroty si zvolili za svojho predsedu Ing. arch. Oldřicha Hájeka z Českej republiky. Porota sa pri svojom rozhodovaní riadila platným štatútom Ceny Dušana Jurkoviča.

Do súťaže o Cenu Dušana Jurkoviča 2015 bolo prihlásených 20 architektonických diel, autori dvoch prihlásených diel účasť v súťaži odvolali. Následne si členovia poroty preštudovali panely všetkých súťažných prác a oboznámili sa s obsahom predloženej dokumentácie.

Členovia poroty rozhodli o tom, že predmetom obhliadky budú tieto diela:

 • Rodinný dom s ateliérom, Nová Baňa
 • Danubiana Meulensteen ART Museum, Bratislava
 • Rodinný dom K2, Banská Bystrica
 • Rodinný dom KISS, Bratislava
 • Rodinný dom Chmelova dolina, Nitra
 • Rodinný dom Partizánska, Bratislava 
 • Obchodný dom, Brezno
 • Bytový dom Nový háj, Bratislava
 • Rodinný dom Vrakuňa, Bratislava

O nomináciách na Cenu Dušana Jurkoviča 2015 bez určenia poradia porota rozhodla takto:

 • Rodinný dom K2, Banská Bystrica, autori architektonického riešenia: Branislav Hovorka, Martin Paulíny spolupráca na interiéroch: Zuzana Reháková
 • Rodinný dom Partizánska, Bratislava, autori architektonického riešenia: Ján Studený, David Kopecký, spolupráca: Ján Miškov, Martin Mihály, Laco Bartko, Maroš Bátora, Diana Šajdová, Pavel Mejtský
 • Obchodný dom, Brezno, autori architektonického riešenia: Igor Lichý, Tomáš Šebo, Pavol Remšík, Emanuel Zatlukaj
 • Rodinný dom Vrakuňa, Bratislava, autori architektonického riešenia: Maroš Fečík, Andrej Oláh

Rodinný dom Partizánska, Bratislava, autor fotografie: Olja TRIAŠKA ŠTEFANOVIČ

Na základe ďalšieho posudzovania nominovaných diel sa porota rozhodla Cenu Dušana Jurkoviča 2015 udeliť architektonickému dielu Rodinný dom Partizánska, Bratislava, autori architektonického riešenia: Ján Studený, David Kopecký, spolupráca: Ján Miškov, Martin Mihály, Laco Bartko, Maroš Bátora, Diana Šajdová, Pavel Mejtský.

Výstava súťažných prác bude otvorená v dňoch 9. 11. – 4. 12. 2015 v Galérii architektúry Spolku architektov Slovenska na Panskej ulici č. 15 v Bratislave.

Slávnostné odovzdávanie Ceny Dušana Jurkoviča (spolu s ďalšími architektonickými oceneniami Spolku architektov Slovenska) sa uskutoční 25. novembra 2015 v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.

Zdroj: SAS

 

 

 

 

 

 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu