InformacieSKA.sk

CE∙ZA∙AR otvára spoločenskú diskusiu o architektúre

Imrich Pleidel26.09.2015ÚvodníkPridať komentár
CE∙ZA∙AR otvára spoločenskú diskusiu o architektúre

Dámy a páni, milí členovia a priatelia Slovenskej komory architektov,

opäť k Vám prichádza nové číslo Informácií SKA, ktoré sa venuje výsledkom súťaže CE∙ZA∙AR 2015 – už jej 14. ročníka. Tradícia tejto Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru, ktorou sa oceňujú výnimočné profesionálne výkony – architektonické diela členiek a členov Slovenskej komory architektov, je už pevne ukotvená v kultúrnom živote na Slovensku a dá sa povedať, že i v širšom stredoeurópskom priestore. Napĺňa nás skutočne radosťou, že aj prostredníctvom CE∙ZA∙AR-a a s ním súvisiacich podujatí sa architektúra a práca architektov čoraz viac dostáva do zorného uhla záujmu nielen odbornej, ale i občianskej verejnosti. Považujeme za nesmierne dôležité prezentovať špičkovú kvalitu našich tvorcov popri bežnej stavebnej produkcii bez hlbšieho obsahu a väzieb na prostredie. Je preto výborné, že i pomocou súťaže CE∙ZA∙AR vrátane nadväzujúcich podujatí a programov, ako sú dokumenty o jednotlivých nominovaných dielach na Dvojke Slovenskej televízie, odborná konferencia v predvečer finálneho galavečera a putovná výstava, sa každým rokom viac a viac dostávajú do širšieho povedomia otázky architektonickej tvorby, a to nielen z pohľadu jej hmatateľných výsledkov, ale i vzhľadom na jej často nie jednoduchý proces a dlhodobé kvality vo vzťahu k prostrediu, do ktorého vstupuje.

Ambíciou súťaže CE∙ZA∙AR však nie je byť len akousi výkladnou skriňou slovenskej architektúry za predchádzajúce dva roky. V kontexte aj s inými cenami za architektúru (z najvýznamnejších by som spomenul aspoň Cenu Dušana Jurkovičova Spolku architektov Slovenska a Cenu časopisu ARCH), CE∙ZA∙AR pomáha otvárať všeobecnú spoločenskú diskusiu o architektúre a jej tvorcoch. Podstatou celého podujatia nie je iba akási profesijná súťaž medzi architektmi v šiestich kategóriách, ale predovšetkým prezentácia ich diel navonok a poukázanie na mnohovrstvovosť tvorby architektúry, ako tvorby v určitých časových a priestorových a spoločenských reáliách, avšak s dopadom na životy mnohých generácií jej aktívnych či pasívnych užívateľov.

Architektúru nemožno merať nejakým univerzálnym metrom ako napríklad športové výkony či technické parametre výrobkov. O to náročnejšia je každý rok práca medzinárodnej odbornej poroty, ktorej členmi sú už tradične nielen renomované architektky a architekti z domácej a zahraničnej architektonickej scény, ale i zástupcovia z iných oblastí kultúrneho diania – spisovatelia, režiséri, scénografi, kunsthistorici a ďalší. Ich názory sú pre nás tiež mimoriadne cenné, lebo vidia a odkrývajú na našej práci ďalšie súvislosti a „rozmery“. Tým, že zloženie poroty je vždy jedinečné, je zrejmé, že iná jej zostava by s najvyššou pravdepodobnosťou vygenerovala iné ocenené diela. Je to aj tým, že výberom laureátov po dlhých diskusiách sa odovzdáva nám architektom, ale hlavne prijímateľom, užívateľom architektúry určitý odkaz, správa, prečo je jedno dielo vyzdvihnuté nad iné. Nemusí a nejde pritom zásadne o hľadanie ideálu dokonalosti, perfekcionizmu a výnimočnosti vo všetkých ohľadoch. Nezriedka sa laureátmi stávajú architekti, ktorí vo svojich dielach vedome, zámerne tlmia svoju kreatívnu energiu a smerujú ju do hlbšieho zmyslu a obsahu svojho diela vo vzťahu k priestoru, udržateľnosti, ekologickým kvalitám a podobne. Preto môže ísť o diela na prvý pohľad nenápadné, skromné vo výzore, avšak naplnené významným vnútorným obsahom.

Z tohto uhla pohľadu nás teší a povzbudzuje, že v ostatných rokoch badať určitý trend presadzovania sa mladých architektiek a architektov, ktorí, hoci nemajú za sebou mnoho realizovaných diel (a možno i práve preto), prinášajú svieže podnety často vyjadrené skromnejšími, ale menej obvyklými prostriedkami. Rovnako však každým rokom zaznamenávame i vynikajúce diela z ateliérov architektov strednej i staršej generácie. Práve skrze diela tak vzniká akoby vzájomný dialóg, otvorená diskusia medzi tvorcami i investormi a užívateľmi architektúry. Čo môže byť lepšie pre budúcnosť slovenskej architektúry?!

Záverom mi dovoľte poďakovať všetkým sto zúčastneným autorom a kolektívom a zablahoželať nominovaným a laureátom 14. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2015. Zároveň by som chcel poďakovať členom medzinárodnej poroty a celému organizačnému a realizačnému štábu za ich skvelú prácu a všetkým partnerom za pomoc pri príprave a realizácii CE∙ZA∙AR 2015.

Imrich Pleidel, predseda Slovenskej komory architektov

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu