InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA z 3. septembra 2015

Úrad SKA14.09.2015UzneseniaPridať komentár
Uznesenie predstavenstva SKA z 3. septembra 2015

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

  1. zo zasadnutia sa ospravedlnili členovia predstavenstva Ing. arch. Kornel Kobák, Ing. arch. Katarína Viskupičová a prizvaní regionálni zástupcovia SKA Ing. arch. Peter Marcinko, Ing. arch. Roman Turčan a Akad. arch. Dušan Voštenák;
  2. úlohy z ostatného zasadnutia boli splnené okrem úlohy I. 1., ktorej termín splatnosti trvá;

B. berie na vedomie

  1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela

a)   o porade predsedu ku koncepcii Architektonickej politiky Slovenska,

b)   o stave prípravy Ročenky 2016 - 2017,

c)    o návrhu aktivít organizovaných SKA v Banskobystrickom kraji na obdobie 9/2015 – 5/2017 zaslaných reg. zástupcom Ing. arch. R. Turčanom;

2. informáciu Ing. O. Mihálikovej o správe prípravy galavečera CE·ZA·AR 2015;

3. informáciu prof. Ing. arch. P. Pásztora, PhD. o situácii v košickom regióne a podnetoch na skvalitnenie spolupráce orgánov SKA vo vzťahu k regiónom;

4. Správu o výsledku hospodárenia SKA za rok 2013 – 2015 (príloha).

C. schvaľuje

  1. zloženie jednotlivých výborov a pracovných skupín nasledovne:

1.1 Výbor pre súťaže a verejné obstarávanie:

Ing. arch. Rudolf Žákovský (BA) – predseda

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (BA) – podpredseda

Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD. (KE)

Ing. arch. Martin Pavelek (ZA)

Ing. Ing. arch. Anton Reitzner (KE)

Ing. arch. Tomáš Sobota (BB)

Ing. arch. Viera Šottníková (MT) (dobrovoľný člen SKA)

Ing. arch. Jozef Šoltés (BA)

 

1.2 Výbor pre krajinných architektov:

Ing. Eugen Guldan, PhD. (BA) – predseda

Ing. Zoltán Balko (NR)

Ing. Miriam Heinrichová, PhD. (BA)

Ing. Magdaléna Horňáková (BA)

Ing. Šefan Lančarič, PhD. (NR)

Ing. arch. Ján Sekan (KE)

Ing. Eva Wernerová (PN)

1.3 Výbor pre profesijné vzdelávanie:

Ing. arch. Ľubomír Závodný (BA)  – predseda

Ing. arch. Zoltán Holocsy (BA)

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (BA)

prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD. (KE)

1.4 Výbor pre mediálne aktivity a redakčnú radu:

Ing. arch. Katarína Viskupičová (TT) – predsedníčka

Ing. arch. Martin Jančok (BA)

Ing. arch. Peter Lényi (BA)

Ing. arch. Štefan Moravčík (BB)

Ing. arch. Pavol Paňák (BA)

1.5 Pracovná skupina pre prípravu legislatívy:

Ing. arch. Juraj Šujan  (BA) – vedúci

Ing. arch. Kornel Kobák (BA)

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč (BA)

Ing. arch. Imrich Pleidel (SA)

1.6 Pracovná skupina pre energeticky udržateľnú architektúru:

Ing. arch. P. Paňák (BA) – vedúci

Ing. arch. Pavol Pokorný (BA)

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (BA)

1.7 Pracovná skupina pre štandardy výkonov architektov:

Ing. arch. Kornel Kobák (BA) – vedúci

Ing. arch. Ivan Masár (BA)

Ing. arch. Štefan Moravčík (BB)

Ing. arch. Imrich Pleidel (SA)

Ing. arch. Tibor Zelenický (NR)

1.8 Pracovná skupina pre urbanizmus a územné plánovanie:

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč (BA) - predseda

Ing. arch. Vladimír Hrdý (BA)

Ing. arch. Ľubomír Keleman (BB)

Ing. arch. Pavel Kropitz (ZA)

Ing. arch. Viktor Malinovský (KE)

Ing. arch. Jela Plencnerová (BA)

1.9 Agenda pre zahraničné vzťahy:

Ing. arch. Martin Jančok (BA) – zodpovedný

Ing. arch. Martin Drahovský (KE)

Ing. arch. Kornel Kobák (BA)

2. zmluvu o poskytovaní právnych služieb

3. zahraničné služobné cesty na II. polrok 2015 (príloha);

4. harmonogram výstav CE·ZA·AR 2015 (príloha);

5. podujatia v rámci SVA na II. polrok 2015 (príloha);

6. náklady na VZ 2015;

7. náklady na CE·ZA·AR 2014;

8. zakúpenie notebooku, ako náhrada za odpisový notebook zakúpený v roku 2008.

D. prijíma

Ing. arch. Tomáša Hulimana z Radošoviec, Ing. arch. Kvetoslavu Miľákovú z Michaloviec a Ing. Eugena Lipku z Dunajskej Lužnej za dobrovoľných členov SKA; členmi sa stávajú 1. septembra 2015.

F. ukladá

  1. regionálnym zástupcom navrhnúť témy podujatí a aktivity, o ktoré by mali členovia SKA  v regióne záujem;
  2. členom predstavenstva pripraviť podklady do Ročenky 2015 – 2017 tak, aby bolo možné ročenku vydať do konca roka 2015;
  3. Redakčnej rade, aby z obsahu Informácií vybrala relevantné články, ktoré obohatia štandardný obsah Ročenky 2015-2017;
  4. Ing. arch. I. Pleidelovi podpísať Zmluvu o poskytovaní právnych služieb s SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.;
  5. Ing. O. Mihálikovej preveriť možný termín a miesto spoločného zasadnutia predstavenstiev SKA a ČKA.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 21. októbra 2015 o 13.00 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda

JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu