InformacieSKA.sk

Územný plán a samospráva

Eleonóra Hejzlarová12.09.2015TémaPridať komentár
Územný plán a samospráva

Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová

“Načo nám je územný plán? Čo to prinesie obci? Už si nebudeme môcť robiť, čo chceme a potrebujeme. A keď sa spracuje, aj tak sa v ňom nevyznáme...” Aj s takýmito názormi sa stretnem, keď prezentujem starostom a poslancom v malých obciach potrebu územných plánov (ďalej len ÚPN).

Väčšina z nich nemá ani poňatia, ako im vlastne ÚPN môže pomôcť pri rozvoji obce, a vnímajú ho skôr ako brzdu rozvoja. Lebo čo ak príde nejaký investor a nebude môcť stavať tam kde chce, čo by v konečnom dôsledku prinieslo do obce nové pracovné miesta a peniaze? Chýba osveta, zrozumiteľné vysvetlenie základných princípov a zmyslu ÚPN bežným koncovým užívateľom. Pri procese tvorby určite chýba väčšia participácia a spolupráca verejnosti danej obce (obyvateľov, podnikateľov, samosprávy...), od ktorej by spracovatelia získali potrebné informácie a podnety "zdola". Veľakrát sa tieto niekedy dôležité, inokedy minimálne zaujímavé informácie a podnety dozvedia spracovatelia až pri prerokovaní! A to je už neskoro.

Najdôležitejším výstupom ÚPN je nepochybne záväzná časť riešenia so svojou grafickou prílohou, ktorou je schéma záväznej časti riešenia. V praxi sa často stretávame s nejakou "farebnou zlátaninou" všetkých výkresov, prezentovanou ako schéma. V takomto niečom sa orientovať či vytiahnuť aktuálnu územnoplánovaciu informáciu je nad ľudské schopnosti aj skúseného urbanistu, tak potom ako si má poradiť bežný občan... ÚPN, ak je profesionálne spracovaný, by mal byť predovšetkým praktický a to o.i. aj na získanie potrebnej, relevantnej informácie o záujmovom pozemku, resp. území. Veď nakoniec, je platený z verejných zdrojov. ÚPN by v dnešnej elektronickej dobe určite mal byť zverejnený na webstránkach obce, resp. na iných stránkach. Ak má obec spracované zmeny a doplnky (niekedy aj niekoľko), asi by dosť pomohlo, aby bola zverejnená záväzná časť (teda časť vyhlásená VZN) v plnom - úplnom znení textovej aj grafickej časti. Prelúskať sa niekedy všetkými Zmenami a doplnkami a podať aktuálnu informáciu je problém, táto úloha býva spravidla na bežnom administratívnom zamestnancovi obce alebo starostovi.

Na mieste je aj otázka, či by bolo zjednodušenie procesu obstarania zmien a doplnkov UPN v prospech obcí a miest alebo nie. Keď zjednodušíme proces, treba zaviesť prísnejšie pravidlá, aby UPN nebol "trhacím kalendárom" pre silných investorov a podnikateľov, ktorí majú dostatok financií aj známostí na to, aby si presadili do ÚPN, čo chcú oni, a nie to, čo je pre obec, resp. mesto to najlepšie. Veľmi ťažko je potom aj nám urbanistom, ktorí by sme mali byť v nezávislom postavení, presadzovať pri zmenách a doplnkoch ÚPN verejný záujem, teda záujem všetkých užívateľov územia, aby sa im žilo v tej ich obci čo najlepšie. S týmto v neposlednom rade súvisí aj malý záujem obyvateľov obcí o ÚPN. Územný plán by mal byť predsa dohodou všetkých ľudí, ktorí v danom území bývajú, pracujú, majú svoje podnikateľské alebo iné záujmy, o čo najlepšej možnej koncepcii a využití územia - veď ÚPN je predsa víziou o budúcnosti ich obce, je to strategický a koncepčný dokument, je to zákon obce, ktorý by mal byť rešpektovaný a nemal by byť vnímaný ako niečo, čo nie je potrebné, čo je hrozbou, čo sa dá neustále meniť...

Na záver treba povedať aj trochu kritiky do našich radov - po vstupe do EÚ máme možnosť všetci architekti robiť všetko. Z pohľadu územného plánovania teda aj to, čo predtým robili špecializované urbanistické ateliéry, neskôr samostatní urbanisti, dnes môže robiť pomaly každý architekt, ktorý skončil školu a má na to dostatok odvahy (v negatívnom slova zmysle). Potom sa ani nečudujme otázkam, ktoré som uviedla na úvod...

 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu