InformacieSKA.sk

Konferencia o inteligentnom verejnom obstarávaní

Bohumil Kováč13.09.2015UdalostiPridať komentár
Konferencia o inteligentnom verejnom obstarávaní

Nové možnosti verejného obstarávania (VO) – to bola základná téma medzinárodnej konferencie  a jej viacerých sekcií, ktorých rokovania sa 12. júna 2015 v Prahe zúčastnili zástupcovia SKA. Čo znamenajú “inteligentné a nové možnosti obstarávania“? V podstate išlo z nášho hľadiska architektov o citlivú problematiku nástupu elektronických foriem obstarávania.

Na začiatku roku 2014 nadobudli účinnosť nové smernice o VO s dôrazom na elektronické formy súťaže a jej vyhodnotenia. To znamená, že zameranie v sektore sa zmenilo na uplatňovanie nových pravidiel v praxi. Od elektronizácie sa očakávalo zrýchlenie postupov a odbúranie administratívy a podľa anotácie konferencie aj byrokracie. Od tejto formy sa očakáva aj možnosť zapojiť širší okruh uchádzačov.

Problematika VO sa prerokovávala v sekciách :

  • inteligentné  verejné obstarávanie,
  • dosiahnutie rovnováhy medzi úsporami a prístupu MSP na trhy,
  • poučenie zo skúseností pri využívaní elektronických nástrojov,
  • nové nástroje pre správu verejného obstarávania.

Našu pozornosť zaujali najmä referáty, ktoré poukazovali ne rezervy vo VO. Napr. Holanďan Wouter Stolwijk predniesol zaujímavý referát a tom, ako sa VO často ocitá v pasci vlastných predpisov. Poukázal na príklady, keď napriek tomu, že verejné obstarávanie prinieslo reálny výsledok, technická alebo menšia procesná chyba v obstarávaní sa stávajú zámienkou na podanie námietok, čo napokon celý proces často likviduje. Stolwijk zanechal jednoznačný odkaz, aby sa VO nestalo nástrojom byrokracie a právnych slučiek a aby sa eventuálne technické nedostatky v obstarávaní vyhodnocovali s ohľadom na ciele verejného obstarávania - a tým je vysúťažiť tovar alebo službu, a nie priviesť proces do slepej uličky. Nás napadlo, že často je problém aj v tzv, neúspešných ponukách, ktorých predkladatelia sa aj slamky chytajú a podajú námietku formálneho charakteru...aby nakoniec zákazku nedostal nikto....Stolwijk jednoznačne podporil aby právo ostalo právom, ale aby sa nezneužívalo proti prospechu veci.

Viaceré referáty slúžili ako výmena skúseností verejných obstarávateľov, sociálny podtón mal príspevok zástupkyne z Chile. Jedna z otázok bola, ako zabezpečiť, aby zákazku získali aj uchádzači „začiatočníci“ ale strední a malí podnikatelia. Tieto úvahy nás zaujali, pretože by boli zaujímavé aplikácie postupov, v ktorom by začínajúce arch. kancelárie mali rovnaké šance ako renomovaní uchádzači.

Konfgerencia otvorila aj niektoré diskusné otázky – rozsiahlejšia diskusia sa rozvinula pri problematike možnosti obstarávať aj nadväzné tovary a služby u viacerých uchádzačov. Nás napadlo, že v architektúre by to bolo osobitné vysúťaženie subdodávateľov čiastkových projektov (statika, TZB...). Otázne je, kto potom prevezme zmluvnú zodpovednosť za dielo ako celok vrátane nevyhnutných koordinácií. Na konferencii sme sa tak presvedčili, že na špecifický sektor architektúry...služieb projektových prác, sa nedajú v iných oblastiach efektívne a logické metódy mechanicky aplikovať. Na druhej strane si musíme tieto skutočnosti uvedomovať a mať pripravené námety. Źiaľ, najmä rozporové konanie SKA a ÚVO k súťažiam návrhov nás presvedčuje o nepochopení veci, že efektivita arch. služieb nespočíva v  cene služby (...najnižšej...), ale v jej kvalite, tzeda v kvalite architektonického alebo urbanistického návrhu – a taký sa najlepšie hľadá výberom z viacerých možností, teda najúčinnejším nástrojom efet ktivita architektonických služieb by mali byť súťaže návrhov.

Jeden z referátov otvoril aj otázku kvality verejného obstarávania...keďže aj menšie technické pochybenia sa môžu stať dôvodom na paralyzovanie obstarávanie alebo výsledkov súťaže. Padol námet na vyhlasovanie „obstarávateľa roka“ . Na medzinárodnej platforme konferencie odzneli podnety na certifikáciu obstarávateľov, u nás ním môže byť ktokoľvek...Naše niektoré skúsenosti potvrdzujú, že odborná spôsobilosť obstarávateľa by bola potrebná. V tejto súvislosti ma na konferencii napadlo, že v SKA sa musíme viac venovať príprave porotcov do súťaží návrhov (v poslednom roku sme voči výsledkom dostali viacero podnetov...). Odznela tiež požiadavka na zjednodušenie  zákonov v prospech vykonávacích predpisov, ktoré dokážu operatívnejšie reagovať na zmenu podmienok.

Slovenský prednášateľ Jaroslav Lexa, predviedol ako vyzerá elektronická aukcia na Slovensku. Je možné uznať, že v prípade merateľných tovarov a služieb môže byť takáto forma výhodná. Vlastná ukážka, v ktorej sa nakupovala formou EA o.i. Aj pracovná obuv, ale vyvolala aj otázky – či sa ozaj dá dosiahnuť touto formou nákup kvalita nákupu, keď sa tovar nadá vyskúšať...

Konferencia bola potvrdením trendov elektronizácie verejného obstarávania. Významné preto bolo, že v neformálnych častiach konferencie sme nadviazali kontakt na správcov elektronického trhoviska v SR, s ktorým bude SKA rokovať o aplikácii týchto postupov v oblasti činností (služieb), ktoré vyžadujú intelektuálne plnenie.

Konferenciu organizovala Európska Komisia a Ministerstvo regionálneho rozvoja Českej republiky.

Konferencia prebehla v hoteli Grandior v Prahe na Poříčí, ubytovanie sme si vybrali v susednom hoteli AXA. A to z dôvodu, že v tomto hoteli bol interiér navrhnutý v retro-funkcionalistickom štýle 40-tych rokov, čomu sme neodolali a neoľutovali sme. Noblesa chrómového dizajnu osloví každého architekta. 

Viac podrobností o konferencii nájdete na tomto linku.

Bohumil Kováč, ilustračné foto: Kevin Steinhardt 

 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu