InformacieSKA.sk

Čo stojí za marazmom dnešného územného plánovania

Imrich Pleidel18.09.2015TémaPridať komentár
Čo stojí za marazmom dnešného územného plánovania

V čísle Informácií SKA, ktoré práve čítate, je viacero príspevkov týkajúcich sa rôznych úskalí a nešvárov súčasného systému územného plánovania. Osobne som s územným plánovaním konfrontovaný už viac ako 25 rokov - najprv z polohy pracovníka okresného útvaru hlavného architekta, neskôr i odborne spôsobilého obstarávateľa a spracovateľa územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. Myslím, že “pes je zakopaný” v prvom rade v komplikovanej a ťažkopádnej legislatíve šitej na úplne iné spoločenské podmienky, pomiešanej len aditívne (nie systémovo) s "novými demokratickými prvkami". Táto legislatíva v kombinácii s dlhoročnou, ešte socialistickou praxou, v ktorej sa v  rozsiahlych, sťaby vedeckých traktátových textoch a v analyticko-syntetických grafických častiach často len kamuflovalo to, o čom sa aj tak rozhodovalo v ústredných plánovacích orgánoch, má podľa mojich skúseností najväčší podiel na súčasnom marazme v územnom plánovaní. Najčastejším výsledkom sú pre bežného človeka - užívateľa nezrozumiteľné a zároveň šikovnejšími investormi pomerne ľahko obchádzateľné územné plány, ktoré navyše treba často aktualizovať formou zmien a doplnkov. Táto neblahá prax zapustila korene tak, že  veľká väčšina užívateľov územných plánov k nim dnes prechováva vysokú nedôveru a vnímajú ich často len ako nutné zlo za veľa peňazí. Aj to je totiž problém, že - celkom v duchu socializmu - aj dnešné územné plány viac plánujú čo, kde a ako má byť, ako usmerňujú, vymedzujú, čo, kde a ako je možné, prípustné.

Na strhnutie prebujnelej potemkinovskej fasády územného plánovania stále čakáme. Žiaľ, neveľmi úspešné boli aj naše doterajšie pokusy prostredníctvom návrhu nového stavebného zákona, kde sme sa usilovali o výrazné zjednodušenie územnoplánovacej dokumentácie cestou redukcie, koncentrácie záväznej časti do vymedzujúceho regulačného plánu na jednom priemetovom výkrese s prehľadnou textovo-tabuľkovou prílohou vo forme regulačných listov na každom stupni od zóny po región. Gestorujúce ministerstvo však tento princíp neakceptovalo, dokonca nastavilo celý legislatívny proces presne opačným smerom - stanovením záväznosti celého územného plánu!

Zrejme sú za zachovaním súčasného systému príliš hlboko zakorenené zvyklosti a záujmy - a to nielen na strane obstarávateľov či (ako obvykle) za všetko vinných developerov, ale i niektorých privyknutých spracovateľov.

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu