InformacieSKA.sk

Cena ZUUPS 2015

Redakcia16.09.2015SúťažePridať komentár
Cena ZUUPS 2015

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku vyhlásilo súťaž o Ceny ZUUPS 2015. Autori návrhov, ktorí majú záujem sa súťaže zúčastniť, by mali Kancelárii SAS do 31. októbra 2015 predložiť:

  • vyplnenú a podpísanú prihlášku,
  • dokumentáciu podľa pokynov v prihláške: správu s popisom projektu, 1 až 2 panely 70×100 cm, CD,
  • doklad o zaplatení účastníckeho poplatku vo výške 20 eur načíslo účtu 2669000124/1100, variabilný symbol 30102015.

Cenu ZUUPS 2015 vyhlasuje Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku pri SAS každé dva roky a udeľuje ju autorovi alebo autorskému kolektívu za urbanistické, krajinárske alebo územnoplánovacie diela, ktoré významnou mierou prispievajú k usmerňovaniu, riadeniu, tvorbe urbánneho a krajinného prostredia na Slovensku a k rozvoju urbanizmu a územného plánovania.

Súťaž je národným kolom medzinárodnej súťaže Európskej rady priestorových plánovačov a urbanistov ECTP-CEU. Víťazné dielo a prvé nominované dielo môže postúpiť do súťaže ECTP v Bruseli. Viac informácií nájdete na www.zuups.sk

Zdroj: ZUUPS

  1. Cena_ZUUPS_Prihlaska_07_02_2013.docx Prihláška (24 KB)
  2. Cena_ZUUPS_Statut_07_02_2013.docx Štatút (29 KB)

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu