InformacieSKA.sk

Spochybňovanie výsledkov kvalitných súťaží nikomu neprospeje

Imrich Pleidel20.07.2015SúťažePridať komentár
Spochybňovanie výsledkov kvalitných súťaží nikomu neprospeje

Pred časom nám architekt Peter Sticzay-Gromski poslal svoje stanovisko k priebehu súťaže na komplex Elektrárne v Žiline členom poroty, predsedovi súťažného výboru i mne osobne. Neskôr ste sa na mňa obrátili telefonicky a vysvetlili mi Vaše výhrady a pripomienky s otázkou, aký postoj komora k nim komora zaujme...

Na základe komunikácie so sekretárkou poroty, predsedom a členmi súťažného výboru bolo potvrdené doručenie záverečného protokolu z rokovania poroty všetkým súťažiacim tak, ako to vyplýva zo súťažného poriadku podľa Čl. 13 (2), čím vyhlasovateľ dodržal povinnosť, ktorá mu vyplývala zo Súťažného poriadku SKA.

Podľa Čl. 9 (2) Členov poroty vymenúva vyhlasovateľ predovšetkým z radov odborníkov na predmet súťaže. Komora na požiadanie vyhlasovateľa, ktorého súťažné podmienky overila, odporučí za členov poroty vhodné osoby najmä z radov architektov zapísaných v zozname porotcov a spracovateľov súťažných podmienok (článok 18).

Podľa Čl. 18 (1) komora vedie stály zoznam porotcov a spracovateľov súťažných podmienok, z ktorého prednostne ponúka vyhlasovateľom na ich žiadosť návrhy na spracovateľov súťažných podmienok a na členov porôt.

Vyhlasovateľ sa samostatne a na vlastnú zodpovednosť rozhodol pre oslovenie spracovateľa súťažných podmienok, ako i pre zostavenie členov poroty. SKA následne participovala na príprave súťaže vo forme overenia súťažných podmienok. To znamená, že SKA nezodpovedá za vymenovanie porotcov a za výsledky súťaží, ako píšete vo Vašom príspevku. To je v kompetencii vyhlasovateľa súťaže a odbornej poroty. Podotýkam, že zloženie poroty i ostatné podrobnosti boli riadne uvedené v súťažných podmienkach, s ktorými sa uchádzači mali možnosť dostatočne oboznámiť, vzniesť prípadne otázky po vyhlásení súťaže a podľa toho sa rozhodnúť pre účasť v súťaži.

Verte, že zodpovedným členom vedenia a súťažného výboru SKA vrátane mňa osobne mimoriadne záleží na čo najširšom presadzovaní a úspešnom priebehu architektonických, urbanistických a krajinárskych súťaží na Slovensku. Som, samozrejme, rád, že ich počet rok od roku mierne rastie, ale stále ich je ešte veľmi málo na to, aby sme mohli byť naozaj spokojní. Snažíme sa súčasne čo najviac cizelovať ich prípravu prostredníctvom preškolených expertov a tiež intenzívnou komunikáciou s potenciálnymi i reálnymi vyhlasovateľmi. V tomto duchu som osobne inicioval určitú informačnú kampaň v minulom i tomto roku, keď sme odoslali formou osobného listu podrobné informácie s ponukou na odbornú pomoc pri súťažiach návrhov viac ako 200 primátorom, starostom, starostom mestských častí v Bratislave a Košiciach aj predsedom samosprávnych krajov. Určitú nádej na zlepšenie situácie predznamenávajú niektoré pozitívne odozvy na našu iniciatívu. Zároveň však považujem za veľmi dôležité, aby sme súťaže, ktoré boli kvalitne pripravené, sami v našom architektonickom stave nespochybňovali kvôli rozhodnutiu poroty, resp. záverečnému protokolu z jej rokovania a pod.

Uvedomujem si, že nemusíte so mnou súhlasiť, ani v žiadnom prípade nemám záujem čokoľvek "zametať pod koberec", ale ak my sami architekti budeme vysielať negatívne signály k riadnym architektonickým súťažiam, bude ich presadzovanie ešte ťažšie. 

I. Pleidel, predseda SKA

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu