InformacieSKA.sk

Prispejte svojím článkom do čísla o územnom plánovaní

Martina Jakušová19.07.2015TémaPridať komentár
Prispejte svojím článkom do čísla o územnom plánovaní

Milí čitatelia,

zapojte sa do tvorby najbližšieho čísla Informácií SKA 6/2015, ktorého hlavnou témou bude územné plánovanie a urbanizmus. Pošlite do redakcie svoj článok či postrehy o súvislostiach územného plánovania a rozvoja našich miest a obcí. Na túto tému sa pokúsime pozrieť z viacerých uhlov pohľadu - z hľadiska výberu spracovateľov územnoplánovacích podkladov a dokumentácie, ďalej činnosti obstarávateľa (obce či mesta pomocou odborne spôsobilej osoby), ale i samotného spracovávania urbanistických štúdií či územných plánov. No snáď najzávažnejšou je téma následného riadenia územného rozvoja mesta či obce - ako sa územný plán (ne)rešpektuje, "vysvetľuje", niekedy ohýba a niekedy obchádza... A niekedy je za zmätočným rozvojom miest možno len nedostatočná koordinácia a spolupráca nielen jednotlivých dotknutých orgánov, ale občas aj samotných oddelení tej istej inštitúcie. Isté je, že je o čom písať...

Podeľte sa s nami o svoje postrehy, napíšte nám svoj názor! Veríme, že práve v pluralite viacerých pohľadov vás, architektov, pripravíme číslo tak, aby mapovalo čo najširšie túto dôležitú oblasť nášho architektonického i spoločenského života. Vaše články či postrehy čakáme na adrese martinajakusova@gmail.com, prípadne nám ich nahrajte priamo na tomto linku portálu Informácií SKA. 

Martina Jakušová, redakcia Informácií SKA

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu