InformacieSKA.sk

Prezident, MDVRR aj primátor Bratislavy prevzali záštitu nad CE∙ZA∙AR 2015

Imrich Pleidel13.07.2015UdalostiPridať komentár
Prezident, MDVRR aj primátor Bratislavy prevzali záštitu nad CE∙ZA∙AR 2015

V rámci prípravy 14. ročníka súťaže Cena za architektúru CE∙ZA∙AR sme sa za Slovenskú komoru architektov obrátili listami s pozvaním na účasť a žiadosťou o záštitu nad podujatím na prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ministra dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka a primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala. Pán prezident Kiska, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a primátor mesta Bratislavy nám v odpovediach potvrdili poskytnutie záštity nad aktuálnym ročníkom CE∙ZA∙AR 2015, pričom primátor Nesrovnal prisľúbil aj osobnú účasť na galavečere 7. októbra 2015. Prejavenú podporu zo strany vrcholných predstaviteľov štátu a hlavného mesta si mimoriadne vážime a tešíme sa z nej.

Vzhľadom aj na iné aktuálne témy dotýkajúce oblasti architektúry, rozvoja krajiny i našej profesie sme v júni t. r. požiadali kanceláriu o stretnutie s prezidentom A. Kiskom. Potešila nás kladná odpoveď a tak sa 8. júla 2015 uskutočnilo stretnutie prezidenta Slovenskej republiky so zástupcami Slovenskej komory architektov. Za SKA sme sa stretnutia zúčastnili v zložení: Pavol Paňák, 1. podpredseda, Viera Hanuláková, riaditeľka úradu, a Imrich Pleidel, predseda SKA. Za prezidentskú kanceláriu sa stretnutia zúčastnili tiež Sergej Michalič, poradca prezidenta SR pre stratégiu, a Roman Krpelán, poradca prezidenta SR pre komunikáciu a hovorca prezidenta SR.

Hlavnými témami stretnutia boli postavenie a význam architektúry, urbanizmu a tvorby krajiny v spoločnosti, architektonická politika a pozvanie na slávnostný galavečer s odovzdávaním Cien za architektúru CE∙ZA∙AR 2015, nad ktorým prezident prevzal záštitu.

Stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnej a inšpiratívnej atmosfére. Pán prezident sa živo zaujímal o súčasné dianie v oblasti architektúry na Slovensku i v porovnaní s okolitými krajinami, čo dosvedčovalo aj niekoľko jeho zainteresovaných postrehov. Bolo skutočne cítiť, ako sú mu otázky architektúry, historického dedičstva, tvorby prostredia, ale aj napr. uplatňovania sa mladých architektov blízke. V tejto súvislosti sme ho informovali, že SKA dlhodobo pripravuje dokument o architektonickej politike  na Slovensku, obdobný, ako sa začiatkom roku podarilo prijať nariadením vlády Českej republiky. V súčasnosti máme podporu zatiaľ Ministerstva kultúry SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré nám nominovali svojich zástupcov do pracovnej skupiny SKA. Tá rozpracuje pripravovaný strategický dokument o architektúre a stavebnej kultúre v SR.  V diskusii sa prezident vyjadril, ze ak bude potrebné a bude mať možnosť, rád našu iniciatívu vhodným spôsobom podporí. Hovorili sme tiež o architektonických, urbanistických a krajinárskych súťažiach, ktoré sú najtransparentnejším spôsobom výberu najkvalitnejších, dlhodobo efektívnych a udržateľných riešení. Spomenuli sme v tejto súvislosti niekoľko úspešných súťaží návrhov, ktoré pomáhala pripravovať v spolupráci s obstarávateľmi naša komora. Samozrejme, neopomenuli sme ani úspešný projekt CE.ZA.AR, jeho rastúcu úroveň, dosah i akceptáciu vo verejnosti. Záverom stretnutia prezident prijal pozvanie na osobnú účasť na slávnostnom vyhlásení laureátov 14. ročníka ceny za architektúru CE∙ZA∙AR dňa 7. októbra 2015 v Bratislave.

Veríme, že stretnutie položilo dobrý základ pokračovania vzájomného dialógu medzi prezidentom Slovenskej republiky a Slovenskou komorou architektov o otázkach architektúry a územného rozvoja ako aj profesie architektov a krajinných architektov. Takisto som aj osobne rád dobre fungujúcej komunikácii a intenzívnejšie sa rozbiehajúcej spolupráci s príslušnými rezortami v oblasti výstavby, regionálneho rozvoja, kultúry i ďalších, ako aj s hlavným mestom Slovenskej republiky s Bratislavou.

Imrich Pleidel

Foto: Kancelária prezidenta, viac informácií na oficiálnej stránke  prezidenta

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu