InformacieSKA.sk

Nominácie v kategórii Občianske a priemyselné budovy

Martina Jakušová13.07.2015CE.ZA.ARPridať komentár

Spomedzi jedenástich prihlásených občianskych a priemyselných stavieb si uznanie porotcov a nomináciu vyslúžili tri projekty. "Pozitívum prihlásených prác vidím v tom, že ich autorom záležalo na tom, aby sa dobrovoľne vystavili konkurencii. Len tak sa bude dať hovoriť o rastúcej úrovni slovenskej architektúry. Súťaž CE·ZA·AR je vlastne jednou z mála príležitostí, keď sa o slovenskej architektúre vôbec hovorí," hovorí o celkových pozitívach súťaže Dušan Buran, kurátor a porotca súťaže.

 

Obchodný dom, Brezno, autori: Pavol REMŠÍK, Tomáš ŠEBO, Igor LICHÝ, Emanuel ZATLUKAJ, autor fotografie: Tomáš MANINA

Obchodný dom Point – Brezno

autori: Tomáš ŠEBO, Igor LICHÝ, Pavol REMŠÍK, Emanuel ZATLUKAJ, autor fotografie: Tomáš MANINA

Zastavaním prieluky mestským polyfunkčným dvojpodlažným domom sa doplnila kompaktná uličná zástavba. Transparentný parter tejto budovy podporujúcej mestskosť umožňuje okoloidúcim vnímať vnútornú náplň. Horná časť domu je úplne opačná. V kontraste s transparentným parterom rovnobežným s chodníkom má dynamickejšiu formu voľne prelamovaných hladkých bielych plôch plných stien s niekoľkými veľkými otvormi na natočených fasádach, umožňujúcimi diaľkové vnímanie ulice i mesta oboma smermi. Napriek svojej pôdorysnej dynamike aj táto časť stavby pôsobí skôr pokojným, harmonickým a vyrovnaným do­jmom.  Obchodné nákupné centrum je postavené ako typický developerský projekt, kde sa jednotlivé plochy prenajímajú záujemcom podľa ponuky a dopytu. Prioritou bola ekonomická efektívnosť a tým bol pod­mienený aj finančný rámec určený na realizáciu.

__________________________

 

Danubia Meutensteen Art Museum, Vodné dielo Gabčíkovo - stupeň Čunovo, autori: Jozef JAKUŠ, Ján KUKUĽA, autor fotografie: Matej KOVÁČ

Danubiana Meulensteen Art Museum, Vodné dielo Gabčíkovo - stupeň Čunovo

autori: Ján KUKUĽA, Jozef JAKUŠ, autor fotografie: Matej KOVÁČ

Rozšírenie expozičných priestorov pôvodnej budovy múzea Danubiana slúžitrvalej expozícii slovenského, holandského a medzinárodného umenia. Autori preukázali veľkú mieru citlivosti k pôvodnej architektúre i krásnemu prostrediu dunajskej krajiny, do ktorého je zasadená. Dosiahli jednotu starého a nového v symbiotickom vzťahu s novou energiou a pridanou hodnotou. Symbolom novej časti sa stala jemne sa vlniaca krivka novej strechy, pod ktorou evokujú voľne usporiadané výstavné pavilóny premenlivú krajinu riečneho dna. Introspektívne intímne sály sa striedajú s otvorenými flexibilnými priestormi, presklené pásy medzi uzatvorenými priestormi otvárajú priehľady na vodnú hladinu alebo sochársky park. Jednoduchá, až asketická paleta materiálov a bezprostredný kontakt s majestátnou okolitou krajinou umocňujú zážitok z architektúry prepojenej s prírodou.

 __________________________

 

 

Komunitné centrum Máj, České Budejovice  autori: Michal SULO, Miriam LIŠKOVÁ, Jozef SKOKAN, autorka fotografie: SLLA

Komunitné centrum Máj, České Budejovice

autori: Michal SULO, Miriam LIŠKOVÁ, Jozef SKOKAN, autor fotografie: SLLA Architekti

Komunitné centrum je súčasťou projektu regenerácie panelového sídliska Máj v Českých Budejoviciach z 80. rokov 20. storočia. Tvorí súčasť budúceho centra štvrte s budovou školy, objektom poisťovne, plánovanou polyfunkčnou zástavbou s hlavným verejným priestorom trhového námestia. Kompaktný objem budovy sa skladá z čitateľných flexibilných podlaží s ustúpeným preskleným obvodovým plášťom, popínavej zelene na fasádach a zelene a objektov súvisiacich s rôznymi aktivitami na pavlačiach. Vykonzolované stropné dosky železobetónového skeletu a ustúpenia obvodového plášťa vytvárajú priechodný priestor na obvode objektu s premenlivou šírkou, ktorý tvorí prirodzenú ochranu pred priamym slnečným žiarením. Ochranná sieť po obvode slúži ako podklad pre autochtónne opadavé popínavé rastliny s nízkymi nákladmi na údržbu, využívajúce zachytenú dažďovú vodu. Schodisko a ostatné komunikačné a pobytové priestory na obvode objektu na všetkých podlažiach umožňujú prepojenie jednotlivých častí budovy a rovnako objektu komunitného centra s verejným priestorom, priame prepojenie námestia so všetkými podlažiami až po ihrisko na streche.

Zdroj: Úrad SKA, autori diel

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu