InformacieSKA.sk

Nominácie v kategórii Exteriér

Martina Jakušová13.07.2015CE.ZA.ARPridať komentár

Do kategórie Exteriér sa prihlásilo spomedzi všetkých kategórií najmenší počet diel - len osem. Pritom architekt Štefan Moravčík z poroty súťaže vníma vysokú kvalitu prihlásených diel: "V tomto ročníku súťaže bol vzťah architektúry a verejných priestorov, priamej intervencie architektúry vo verejných priestoroch, i účasti architektúry pri sociálnej a komunitnej práci s verejnosťou priamo v prostredí, kde sa objekt nachádza, veľmi aktuálny. Otázky typu, či architektúra môže byť katalyzátorom oživenia verejných priestranstiev, či má právo na existenciu efemérna architektúra, či je podstatná forma, alebo vnútorná náplň, aké sú hranice tolerancie spoločnosti, aké sú hranice autorskej výpovede a opodstatnenosti architektonických intervencií… budú vždy veľkou témou."

Do kategórie Exteriér boli nominované dve diela:

 

Oddychová terasa ESET, Bratislava-Petržalka, autori: Tomáš DUPKALA, Štefan PETRAS, Matúš REPKA, Pavol RUŽBARSKÝ, Barbora LUPTÁKOVÁ, autor fotografie: Matej ĎURNEK

Oddychová terasa ESET, Einsteinova 24, Bratislava-Petržalka

autori: Tomáš DUPKALA, Štefan PETRAS, Matúš REPKA, Pavol RUŽBARSKÝ, Barbora LUPTÁKOVÁ, autor fotografie: Matej ĎURNEK

Terasa vytvára príjemný spoločný priestor pre zamestnancov firmy na oddych počas voľných chvíľ. Na terase sú osadené boxy so sedačkami a stolíkmi, prostredie zútulňujú kvetináče. Zeleň vytvára prirodzenú izoláciu priestoru terasy od budovy. Terasa ponúka nádherný výhľad, ktorý umocňuje kvalitu tohto oddychového prostredia. Materiály použité na terase sú zvolené tak, aby odolávali poveternostným vplyvom - konštrukcia nábytku, ktorá je skrutkami kotvená do pôvodných terasových dosiek, je vytvorená z vode odolnej preglejky hrúbky 30 mm, jedna časť sedačky je otváravá a slúži na uloženie vankúšov. Kvetináče sú vyrobené takou istou technológiou, sú realizované s dierami na odtok vody. 

 ___________________________

 

Šafko ako príklad využitia verejného priestoru, podpory kreatívneho sektora a dôležitosti spolupráce samospráv s verejnosťou, Alžbetínska a Dobrovičova ul., Bratislava-Staré mesto  autor: Oliver KLEINERT, autor fotografie: Oliver KLEINERT

Šafko ako príklad využitia verejného priestoru, podpory kreatívneho sektora a dôležitosti spolupráce samospráv s verejnosťou, Alžbetínska a Dobrovičova ul., Bratislava-Staré mesto

autor: Oliver KLEINERT, autor fotografie: Oliver KLEINERT

Urbánnu intervenciu Šafko navrhli a zrealizovali jej tvorcovia z neziskového sektoru ako nástroj na oživenie miesta, ktoré desiatky rokov nemalo svoj zadefinovaný ráz a účel. Čiastkové aktivity neriešili dlhodobo problém námestia, hneď po ich skončení sa všetko vrátilo do svojich koľají a na mieste, kde donedávna stál projekt z lodných kontajnerov, je opäť iba nesúvislá dlažba a bezdomovci. S takýmto problémom sa stretávajú aj iné európske mestá a dnes už poznáme množstvo prípadových štúdií, kedy sa spoluprácou samosprávy, architektov a cielených komunít postupne vybuduje priestor, ktorý poskytuje zázemie kreatívnym profesionálom, lokálnemu dizajnu, umeniu, či komunitám a neziskovým organizáciám na svoju činnosť. Projekt Šafko bol nedávno demontovaný - jeho tvorcovia to vnímajú ako príklad, keď komunálna politika a absentujúca kontinuita vo vedení mesta môže zastaviť aj životaschopný projekt (zdroj: https://www.facebook.com/kontaktsafko). 

Zdroj: Úrad SKA, autori diel

 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu