InformacieSKA.sk

Nominácie v kategórii Bytové domy

Martina Jakušová13.07.2015CE.ZA.ARPridať komentár

O prvenstvo medzi bytovými domami súťažilo spolu 10 diel, porota vybrala medzi nominácie tri z nich. Český architekt a porotca súťaže Antonín Novák vidí viaceré pozitíva prihlásených bytových domov: "U většiny developerských projektů bylo možné vidět i důraz na veřejný prostor kolem domů včetně dětských hřišt atd. Jeden z projektů měl dokonce vymyšlený a realizovaný systém participace budoucích majitelů bytů na výsledné formě domu." 

 

 Bytový dom - Nový Háj, Bratislava - Petržalka, autori: Tomáš ŠEBO, Igor LICHÝ, Drahan PETROVIČ, Katarína UHNÁKOVÁ, Emanuel ZATLUKAJ, autor fotografií: Ľubo STACHO

Bytový dom - Nový Háj, Bratislava - Petržalka

autori: Tomáš ŠEBO, Igor LICHÝ, Drahan PETROVIČ, Katarína UHNÁKOVÁ, Emanuel ZATLUKAJ, autor fotografií: Ľubo STACHO

Komplex Nový Háj pružne reflektuje prítomnosť jazykom súčasnej architektúry. Dispozičná schéma kladie doraz na efektívne usporiadanie prevádzok, s vnútornými priestormi sa narába maximálne účelne. Veľká devíza projektu je jeho vnútorná flexibilita, ktorá umožňuje adaptáciu širokej škály individuálnych požiadaviek. Táto flexibilita je koncepčne prenesená na fasádu, ktorá je komponovaná voľne a maximálne nepravidelne. Hmota objektu pozostáva z dvoch blokov a podnože. Ich proporcie ovplyvnila okrem vhodnej dispozičnej hĺbky vnútorných priestorov aj snaha o primeranú veľkosť vrámci uličného priestoru.

_________________________

 

Obytný súbor Svornosť, Ul. svornosti, Bratislava, autori: Andrej ALEXY, Štefan RAFANIDES, autorka fotografie: Soňa SADLOŇOVÁ 

 

Svornosť – Obytný súbor, Ul. svornosti, Bratislava

autori: Andrej ALEXY, Štefan RAFANIDES, autorka fotografie: Soňa SADLOŇOVÁ

Obytný súbor sa začleňuje do existujúcej štruktúry prevažne rodinnej zástavby. Ponúka komorné formy bývania v bytoch s prvkami rodinného bývania a v radových rodinných domoch s prvkami mestskej zástavby. Vďaka rozmanitosti priestorov pri variovaní základných foriem vzniklo osobité prostredie s dušou miesta. Hmotovú skladbu tvorí bytový dom vo východnej časti parcely a lineárna radová zástavba. Linearita je zmäkčená čiastočným priečnym natočením objektov, čím sa zároveň zabezpečí intimita a priaznivejšia orientácia k svetovým stranám. Výrazným prvkom prostredia je architektonizovaná súkromná aj verejná zeleň. V parteri bytového domu je materská škôlka pre 40 detí.

 _________________________

 

Bývanie v horách, Štrbské pleso, Štrba, autori: Peter CERNO, Martin CERNO, Maio GIANFRANCO, autori fotografie: cerno+architekten

Bývanie v horách, Štrbské pleso, Štrba

autori: Peter CERNO, Martin CERNO, Maio GIANFRANCO, autori fotografie: cerno+architekten

Pri tvorbe urbanistického konceptu rozmiestnenia obytných budov autori sledovali urbanisticý princíp solitérnej zástavby okolia Štrbského plesa, ktorý sa datuje už od konca 18. storočia. Dôležitým aspektom tvorby architektonického riešenia bol blízky jestvujúci komplex historických budov hotela, na ktorý majú vizuálnu aj hmotovú náväznosť. Výnimočná poloha a panoramatické pohľady boli inšpiratívnymi témami pre riešenie pôdorysov jednotlivých budov a odzrkadlili sa aj v tvarovaní a dizajne fasád objektov. Zásadným princípom riešenia pôdorysov je ich severno-južná orientácia a umožnenie atraktívneho transparentného priehľadu v bytoch týmito smermi. 

Zdroj: Úrad SKA, autori diel

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu