InformacieSKA.sk

Nenápadný poprask alebo nenápadný počin?

Rudolf Žákovský20.07.2015SúťažePridať komentár
Nenápadný poprask alebo nenápadný počin?

Milý Peter,

nemôžem samozrejme v tejto oficiálnej reakcii na Tvoj príspevok o súťaži na rekonštrukciu a revitalizáciu komplexu Elektrární v Žiline z pozície nového predsedu výboru pre súťaže zamlčať fakt, že sme spolužiaci z Fakulty architektúry a priatelia, ktorými iste zostaneme napriek odlišnosti nášho názoru. Tiež musím priznať, že neoficiálne sme o Tvojich výhradách k súťaži hovorili niekoľkokrát telefonicky, keďže som bol po porotcoch a predsedovi komory asi prvým adresátom kópie mailu, v ktorom si sa dožadoval odpovedí.

Nebudem sa vyjadrovať ku koncepčným otázkam urbanisticko-architektonického riešenia jednotlivých návrhov. Tu je naozaj jediným arbitrom porota, ktorá mala v Žiline hviezdne obsadenie, a klientom vyhlasovateľ súťaže ako kupec a potenciálny realizátor architektonického diela. A prípadne verejnosť, ktorej sa vyhlasovateľ zodpovedá priamo ako jej volený zástupca alebo nepriamo ako konzumentovi svojho tovaru. Rád by som len poopravil niektoré Tvoje tvrdenia a pred odbornou verejnosťou načrtol obraz súťaže, ako ju vidím ja ako jeden z tých v komore, ktorí za ňu „vyzývajú, presviedčajú a vzdychajú“ v oblasti architektonických súťaží.

Je pomerne rozšírenou legendou tvrdenie, že „SKA je zodpovedná za organizáciu súťaží, za vymenovanie porotcov a tým i za jej výsledky“. Komora architektov prostredníctvom dobrovoľnej práce svojich členov a s administratívnou podporou milých dám z úradu komory má zo zákona možnosť overovať súťažné podmienky (pokiaľ ich vyhlasovateľ súťaže predloží na overenie), poskytovať konzultácie (pokiaľ o ne vyhlasovateľ stojí) a dbať na dodržiavanie zásad čestnej a zmysluplnej súťaže tak, ako sa ich snaží definovať súťažný poriadok SKA, aktualizáciami reagujúci na vývoj nadradenej legislatívy, najmä v oblasti verejného obstarávania. V rámci tejto agendy vedie zoznam porotcov a spracovateľov súťažných podmienok, ktorý vznikol na základe rastúceho dopytu na strane vypisovateľov na jednej strane a potreby dodržiavania vyššie spomenutých zásad už v štádiu prípravy a počas samotného priebehu súťaže na strane druhej. Porotu vymemúva, súťaž pripravuje, financuje a riadi výhradne vyhlasovateľ – či už svojimi silami alebo s podporou externých odborníkov, často z radov komory, prirodzene. Preto ak niekedy uvidíš v súťažných podmienkach pri mene porotcu poznámku „za SKA“ či „nominovaný SKA“ alebo „zástupca SKA“, prosím, upozorni ma na túto nechcenú lož. Porotcovia ako nezávislé osobnosti rozhodujú len a len za seba. To neznamená, že nie je užitočné vedieť, že tento porotca je členom SKA, podpredsedom SKA, profesorom na fakulte architektúry, prípadne vedúci oddelenia územného plánovania na mestskom úrade. S diskusnými fórami a emotikonovými aplikáciami pre sociálne siete ich hodnotenie nemá nič spoločné, chvalabohu.

Škoda, že za nenápadný POPRASK považuješ niečo, čo vidím skôr ako nenápadný POČIN. Súkromný investor tu s kultúrnou senzibilitou pre príbeh miesta pripravil, uskutočnil a propaguje výsledky súťaže spôsobom, na aký komora nemá kapacity, ani keby nechcela robiť nič iné ako organizovať architektonické súťaže. Napriek tomu vidím v Tvojom úprimnom rozhorčení dve dôležité témy, ktoré sporadicky kolujú v kuloárových diskusiách a na ktoré neexistuje jednoznačná odpoveď.

Prvá sa týka komentáru poroty k oceneným, odmeneným či dokonca všetkým hodnoteným návrhom – mal by byť povinnou súčasťou záverečného protokolu a teda práce poroty?  V Žiline sa tak stalo v prípade ocenených a odmenených návrhov aspoň nepriamo vďaka článku profesora Bahnu, predsedu poroty, v časopise Arch, ktorý je jedným z najčítanejsších. Táto požiadavka je v skutočnosti ťažko obligatórne presaditeľná z viacerých dôvodov. Prvým je množstvo práce pre porotcov pri komplexnejších predmetoch súťaží (najmä ideových) a pri väčšom počte hodnotených zaujímavých i kontroverzných návrhov. Iným dôvodom je pasca záväzného výkladu formulácií poroty, keď - ako sa v minulosti stalo - sa nespokojný účastník domáha lepšieho umiestnenia, odvolávajúc sa na takéto hodnotenie poroty, ktoré z princípu nemá štandardizovanú sémantiku ako na právny výrok... Zatiaľ teda súťažný poriadok SKA obsahuje (čl. 18, ods. 3) len to, že „člen poroty, ktorý je členom komory, je povinný na vyžiadanie orgánov komory predložiť informáciu o priebehu rokovania poroty.“

Druhá vyplýva z problému, ktorý objektívne cítim za tvojím rozčarovaním z priebehu súťaže: ako nájsť zmysluplný pomer medzi požiadavkami na podrobnosť riešenia súťažného návrhu a jeho obsahový rozsah a skutočným meritom zadania. Myslím si, že v prípade, keď sa predpokladá, že návrhy prinesú viac rovnocenných konceptov, kde sa ich efektivita meria častokrát až v diskusii poroty, starostlivo zvažujúc pre a proti aj čiastkových riešení, je vhodné častejšie aplikovať dvojkolové súťaže, ktoré umožňujú spojiť ideové prvé kolo s podrobnejším druhým kolom s usmernením požiadaviek na súťažný návrh, ktoré vyhlasovateľovi prinesie riešenie na úrovni štúdie, ktorá potom môže byť pomerne rýchlo dopracovaná do podrobnosti dokumentácie pre územné konanie či stavebné povolenie. 

Peter, som rád, že si z pohľadu súťažne aktívnejšej českej architektonickej obce aspoň mierne rozbúril zdanlivo pokojnú hladinu nášho slovenského súťažného rybníka. Ak by vyschol, bude to prehra nás všetkých. Ak vyschne, bude to preto, že mnohé v ňom zostáva skryté pod hladinou, pod pokrievkou, za dverami a prižmúrenými očami. Len ma mierne mrzí to, že si svoj plaváčik hodil do čistých vôd – tie mútne sú inde.

S prianím osviežujúceho leta

Rudo Žákovský

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu