InformacieSKA.sk

Z kalendára SKA

Úrad SKA10.06.2015Z kalendáraPridať komentár
Z kalendára SKA

Členovia predstavenstva aj Úradu Slovenskej komory architektov sa zúčastňujú mnohých stretnutí, aktivít, rokovaní a porád, o ktorých sa všetci členovia komory nemusia dozvedieť. Aby ste mali prehľad, čo sa na komore deje, prečítajte si viac o aktuálnych aktivitách jej predstaviteľov.

17. – 18. 4. 2015

-   Valné zhromaždenie ACE v Tallinne (M. Drahovský)

21. 4. 2015

-   pracovné rokovanie vo veci prípravy novely Autorského zákona s J. Veselskou na Ministerstve kultúry SR (I. Pleidel, K. Kobák, J. Šujan)

22. 4. 2015

-   5. ročník konferencie EUROSTAV a 2. ročník konferencie SKGBC - Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe a slávnostné odovzdávanie 4. ročníka Ceny VISIO (I. Pleidel, P. Paňák, O. Miháliková)

-   zasadnutie výboru pre krajinných architektov

-   výstava CE∙ZA∙AR 2014 v Galérii Mlyny v Nitre

23.- 25. 4. 2015

-   11. konferencia architektonických komôr Strednej a Východnej Európy v Ustroni (O. Miháliková, K. Kobák)

27. 4. 2015

-   prednáška na tému výkon povolania určená pre študentov FA STU (I. Pleidel)

6. 5. 2015

-   pracovné stretnutie so zástupcami Hospodárskych novín v rámci podujatia CE∙ZA∙AR 2015 (O. Miháliková, B. Tarnócy, M. Majerníková – LOCO Agency)

12. 5. 2015

-   pracovné stretnutie na Magistráte hl. m. SR Bratislava v rámci CE∙ZA∙AR 2015 (O. Miháliková, M. Majerníková - LOCO Agency)

13. 5. 2015

-   19. zasadnutie predstavenstva XI. volebného obdobia

14. 5. 2015

-   právna konzultácia na Úrade SKA s JUDr. V. Huttom (O. Miháliková)

18. 5. 2015

-   pracovné stretnutie s P. Ňunézom k aktuálnemu ročníku CE∙ZA∙AR (O. Miháliková, M. Majerníková)

19. 5. 2015

-   účasť v panelovej diskusii na tému Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva (I. Pleidel)

19. – 21. 5. 2015

-   mimoriadne zasadnutie pracovných skupín ACE na tému Profesijná mobilita a regulácia povolania architekt v Paríži (O. Miháliková)

23. 5. 2015

-   Valné zhromaždenie SKA

26. 5. 2015

-   zasadnutie Vedeckej a umeleckej rady FA STU (I. Pleidel)

-   pracovné rokovanie s J. Veselskou na Ministerstve kultúry SR (J. Šujan, K. Kobák)

-   panelová diskusia Moja cesta k architektúre organizovaná Women architects v spolupráci s FA STU pod záštitou SKA (I. Pleidel)

-   slávnostné otvorenie Dní architektúry a dizajnu 2015 v Primaciálnom paláci v Bratislave (I. Pleidel)

28. 5. 2015

-   predbežná kontrola portfólií k autorizačnej skúške na úrade SKA

-   8. ročník odovzdávania výročných ocenení mesačníka ASB GALA 2015 (I. Pleidel)

29. 5. 2015

-   krst knihy Krajinná architektúra v Piešťanoch (I. Pleidel, E. Wernerová, E. Guldan)

2. 6. 2015

-   predbežná kontrola portfólií k autorizačnej skúške na úrade SKA

-   1. zasadnutie novozvoleného predstavenstva v XII. volebnom období

3. 6. 2015

-   zasadnutie poroty CE∙ZA∙AR 2015 – 1. kolo na úrade SKA

4. 6. 2015

-   slávnostné odovzdávanie cien Fasáda roka 2015 v Refinery gallery (O. Miháliková)

-   pracovné stretnutie s architektom P. Černom na úrade (I. Pleidel, O. Miháliková)

5. 6. 2015

-   snem Únie miest Slovenska v Primaciálnom paláci v Bratislave (I. Pleidel)

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu