InformacieSKA.sk

Uznesenie valného zhromaždenia SKA z 23. mája 2015

Úrad SKA31.05.2015UzneseniaPridať komentár
Uznesenie valného zhromaždenia SKA z 23. mája 2015

Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov

A. berie na vedomie

 1. správu o činnosti SKA a Predstavenstva SKA v XI. volebnom období (26. 5. 2013 – 23. 5. 2015);

B. schvaľuje

 1. správu volebnej komisie o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov komory;
 2. disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov z 23. mája 2015, ktorým sa zrušuje disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov z 1. júna 2013;
 3. Zmenu štatútu Slovenskej komory architektov z 25. mája 2013 (tzv. základná novela štatútu);
 4. Zmenu štatútu Slovenskej komory architektov (úprava článkov 11 až 12c Štatútu Slovenskej komory architektov – variant 1);
 5. Návrh rozpočtu Slovenskej komory architektov na rozpočtové obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a overenú účtovnú závierku za rok 2014;

C. volí

 1. návrhovú komisiu: prof. Ing. arch. Bohumila Kováča, PhD. – predsedu komisie, Ing. arch. Romana Turčana, Ing. arch. Vladimíra Vršanského;
 2. volebnú komisiu: Ing. arch. Viktora Šabíka – predsedu komisie, Ing. arch. Martina Drahovského, Ing. arch. Jozefa Istenesa, Ing. arch. Jána Kukuľu a Ing. arch. Štefana Moravčíka;
 1. za členov Predstavenstva SKA Ing. Eugena Guldana, PhD., Ing. arch. Martina Jančoka, Ing. arch. Kornela Kobáka, prof. Ing. arch. Bohumila Kováča, PhD., Ing. arch. Pavla Paňáka, Ing. arch. Imricha Pleidela,  Ing. arch. Juraja Šujana, Ing. arch. Katarínu Viskupičovú, doc. Ing. arch. Ľubicu Vitkovú, PhD., Ing. arch. Ľubomíra Závodného, Ing. arch. Rudolfa Žákovského;
 1. za náhradníkov členov Predstavenstva SKA:

1. náhradníka Ing. arch. Jána Sekana,

2. náhradníka Ing. arch. Karola Hoffmana;

 1. na návrh novozvoleného Predstavenstva SKA:

za predsedu Ing. arch. Imricha Pleidela;

za prvého podpredsedu Ing. arch. Pavla Paňáka;

za podpredsedu Ing. arch. Martina Jančoka;

 1. za členov Disciplinárnej komisie SKA Ing. arch. Vladimíra Hrdého, Ing. arch. Zoltána Holocsyho, Ing. arch. Ladislava Kollára, Ing. arch. Pavla Mrázeka, Akad. arch. Štefana Mitra, Ing. arch. Ľubomíra Peráčeka, Ing. arch. Daniela Priehodu, Ing. Katarínu Serbinovú, PhD., doc. Ing. arch. Branislava Somoru, PhD., Ing. arch. Pavla Suchánka, Mgr. arch. Noru Vranovú, Ing. arch. Tibora Zelenického; JUDr. Juraja Babiša, JUDr. Patrika Majerského, JUDr. Davida Soukeníka;
 2. za náhradníkov členov Disciplinárnej komisie SKA

1. náhradníka Ing. arch. Tomáša Šeba;

2. náhradníka Ing. arch. Eleonóru Hejzlarovú.

D. ukladá

 1. aktualizovať Metodické odporúčanie na výpočet honoráru architekta z roku 2005 v rátane časti pre urbanizmus a územné plánovanie;
 2. pri príprave nových návrhov Stavebného zákona a Autorského zákona presadzovať ich vzájomné súvislosti;
 3. na základe návrhov a pripomienok členov komory pripraviť novelu Volebného poriadku SKA a Rokovacieho poriadku SKA. 

V Bratislave 23. mája 2015.

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda

JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu

Prílohy:

 1. Správa volebnej komisie o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov komory
 2. Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov z 23. mája 2015, ktorým sa zrušuje Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov z 1. júna 2013
 3. Zmena štatútu Slovenskej komory architektov z 23. mája 2015 (tzv. základná novela Štatútu)
 4. Zmena štatútu Slovenskej komory architektov (úprava článkov 11 až 12c Štatútu Slovenskej komory architektov – variant 1)
 5. Návrh rozpočtu Slovenskej komory architektov na rozpočtové obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
 6. Prezenčné listiny

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu