InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA z 30. apríla 2015

Úrad SKA31.05.2015UzneseniaPridať komentár
Uznesenie predstavenstva SKA z 30. apríla 2015

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov per rollam

A. vymenúva

porotu pre aktuálny ročník súťažnej prehliadky CE·ZA·AR 2015 v zložení:

  • Arch. DI M.Arch. Marlies Breuss (Viedeň)
  • Mgr. Dušan Buran, PhD. (Bratislava)
  • Ing. arch. Lukáš Kordík (Bratislava)
  • D.R.N.H. arch. Antonín Novák (Brno)
  • Ing. arch. MgA. Osamu Okamura (Praha)
  • Dr inż. arch. Roman Rutkowski (Vroclav)
  • Ing. arch. Štefan Moravčík (Selce)

B. prijíma

  • Ing. arch. Editu Vráblovú, PhD. z Bratislavy za dobrovoľnú členku SKA; členkou sa stáva 1. mája 2015,
  • Ing. arch. Martina Mihályho  z Prešova za dobrovoľného člena SKA, členom sa stáva 1. mája 2015,
  • MgA. Olivera Kleinerta z Kostolišťa za dobrovoľného člena SKA, členom sa stáva 1. mája 2015.

 

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda,

JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu

 

Ilustračné foto: M. Jakušová

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu