InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA z 2. júna 2015

Úrad SKA09.06.2015UzneseniaPridať komentár
Uznesenie predstavenstva SKA z 2. júna 2015

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa nikto neospravedlnil;
 2. úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené;

B. berie na vedomie

 1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela o výsledkoch valného zhromaždenia a reakciách hosti a členov SKA na priebeh VZ;
 2. informáciu JUDr. V. Hanulákovej o príprave konferencie CE·ZA·AR 2015;
 3. informáciu Ing. ach. J. Šujana o výsledkoch rokovania s generálnym riaditeľom sekcie médií, audiovízie a autorského práva JUDr. A. Škrekom z MK SR a pripomienkach SKA k autorskému zákonu;
 4. informáciu Ing. arch. K. Kobáka o schválení vládneho materiálu o architektonickej politiky v Česku;

C. zrušuje

 1. výbor pre súťaže a verejné obstarávanie;
 2. výbor pre krajinných architektov;
 3. výbor pre celoživotné vzdelávanie;
 4. redakčnú radu a mediálnu aktivitu;
 5. pracovnú skupinu pre prípravu legislatívy;
 6. pracovnú skupinu pre energeticky úspornú architektúru;
 7. pracovnú skupinu pre vnútorné záležitosti;
 8. agendu pre zahraničné vzťahy;

D. zriaďuje

 1. výbor pre súťaže a verejné obstarávanie;
 2. výbor pre krajinných architektov;
 3. výbor pre profesijné vzdelávanie architektov;
 4. výbor pre mediálne aktivity a redakčnú radu;
 5. pracovnú skupinu pre prípravu legislatívy;
 6. pracovnú skupinu pre energeticky udržateľnú architektúru;
 7. pracovnú skupinu pre štandardy výkonov architektov;
 8. pracovnú skupinu pre urbanizmus a ÚP;

E. poveruje

 1. Ing. arch. R. Žákovského vedením výboru pre súťaže a verejné obstarávanie;
 2. Ing. E. Guldana, PhD., vedením výboru pre krajinných architektov;
 3. Ing. arch. Ľ. Závodného vedením výboru pre profesijné vzdelávanie architektov;
 4. Ing. arch. K. Viskupičovú vedením výboru pre mediálne aktivity a redakčnú radu;
 5. Ing. arch. J. Šujana vedením pracovnej skupiny pre prípravu legislatívy;
 6. Ing. arch. P. Paňáka vedením pracovnej skupiny pre energeticky udržateľnú architektúru;
 7. Ing. arch. K. Kobáka vedením pracovnej skupiny pre štandardy výkonov architektov;
 8. prof. Ing. arch. B. Kováča, PhD., vedením pracovnej skupiny pre urbanizmus a ÚP;
 9. Ing. arch. M. Jančoka zodpovedného za agendu pre zahraničné vzťahy; 
 10. Ing. arch. I. Pleidela podpísaním autorskej zmluvy o tlmočení počas obhliadok II. kola poroty súťaže CE·ZA·AR 2015;

F. menuje

 1. nového člena Autorizačného výboru Ing. arch. Jána Kukuľu;
 2. Ing. arch. P. Paňáka, Ing. arch. M. Jančoka, prof. Ing. arch. B. Kováča, PhD. a Ing. arch. R. Žákovského za odborných garantov konferencie CE·ZA·AR 2015;

G. schvaľuje

 1. harmonogram zasadnutí predstavenstva do konca roka 2015 (príloha);
 2. spracovanie a tlač nových dokumentov SKA;

I. ukladá

 1. JUDr. V. Hanulákovej prijať nového zamestnanca pre oblasť súťaží, PR a redakčnú činnosť;
 2. Ing. O. Mihálikovej
 • pozvať regionálnych zástupcov na septembrové zasadnutie predstavenstva,
 • pripraviť 1. vernisáž CE·ZA·AR 2015 v KULTURPARK Košice.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 2. septembra 2015 o 13.00 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda

JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu