InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA z 13. mája 2015

Úrad SKA31.05.2015UzneseniaPridať komentár
Uznesenie predstavenstva SKA z 13. mája 2015

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. arch. M. Drahovský;
 2. úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené;

B. berie na vedomie

 1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela
  1. pracovnom stretnutí s riaditeľkou odboru autorského práva MK SR JUDr. Janou Veselskou ohľadom nového autorského zákona;
  2. o návrhu členov návrhovej a volebnej komisie Valného zhromaždenia;
 2. informáciu JUDr. V. Hanulákovej
  1. o zaslaných pripomienkach členov SKA k návrhom materiálov na Valné zhromaždenie 2015 a ich vyhodnotenie,
  2. o možnosti a podmienkach spustenia interného diskusného fóra v rámci Informácii SKA;

C.     schvaľuje

 1. doplnenie programu Valného zhromaždenia o príhovor 1. podpredsedu SKA (príloha);
 2. finančný príspevok 400 eur Ing. arch. E. Ondruškovej na technickú prípravu a zabezpečenie výstavy pri príležitosti životného jubilea;
 3. zmluvu o dielo s doc. J. Hoffstädterom na artefakty CE·ZA·AR 2015 vo výške 2 500 eur;
 4. zmluvu o podnájme nebytových priestorov Starej tržnice na galavečer CE·ZA·AR 2015;
 5. náhradníkov poroty CE·ZA·AR 2015
 6. služby spojené s nájmom SAS za rok 2014;
 7. zahraničné služobné cesty na I. polrok 2015 (príloha);

D.    súhlasí

 1. so zaradením návrhu novely Štatútu SKA predloženého členmi košického regiónu k členským príspevkom na rokovanie VZ;
 2. so zapracovaním akceptovaných pripomienok do materiálov predkladaných predstavenstvom na rokovanie VZ;
 3. s prezentovaním spoločnosti ORNTH na Valnom zhromaždení 2015;

E.     menuje

tajomníka CE·ZA·AR 2015 Ing. O. Mihálikovú;

F.        prijíma

Ing. arch. Vieru Šottníkovú z Martina za dobrovoľnú členku SKA; členkou sa stáva 1. júna 2015;

 G.    vyhovuje

 1. žiadosti Ing. arch. A. Hubovej zaplatiť ďalší príspevok vo výške 1% bez spodnej hranice ďalšieho príspevku v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;
 2. žiadosti Ing. arch. B. Markechovej zaplatiť ďalší príspevok vo výške 1% bez spodnej hranice ďalšieho príspevku v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;
 3. žiadosti Ing. arch. M. Mikudíkovej zaplatiť ďalší príspevok vo výške 1% bez spodnej hranice ďalšieho príspevku v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;
 4. žiadosti Ing. arch. M. Pintérovej zaplatiť ďalší príspevok vo výške 1% bez spodnej hranice ďalšieho príspevku v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;
 5. žiadosti Ing. arch. Ž. Spišákovej zaplatiť ďalší príspevok vo výške 1% bez spodnej hranice ďalšieho príspevku v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;
 6. žiadosti Ing. arch. K. Stajančovej zaplatiť ďalší príspevok vo výške 1% bez spodnej hranice ďalšieho príspevku v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;
 7. žiadosti Ing. arch. R. Švecovej zaplatiť ďalší príspevok vo výške 1% bez spodnej hranice ďalšieho príspevku v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;
 8. žiadosti Ing. arch. D. Bereca zaplatiť ďalší príspevok v splátkach do konca júla 2015  v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;
 9. žiadosti Ing. arch. F. Drapákovi zaplatiť základný príspevok 60,- EUR do konca septembra 2015 v zmysle čl. 11 ods. 5 Štatútu SKA;
 10. žiadosti Ing. L. Ferenczovi zaplatiť ďalší príspevok v splátkach do konca júla 2015  v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;
 11. žiadosti Ing. arch. P. Kollára zaplatiť ďalší príspevok v splátkach do konca júla 2015  v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;
 12. žiadosti Ing. arch. P. Nižňanského zaplatiť ďalší príspevok v splátkach do konca júla 2015  v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;
 13. žiadosti Ing. arch. M. Poláka zaplatiť ďalší príspevok v splátkach do konca júla 2015  v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;
 14. žiadosti Ing. arch. M. Serdahelyovej zaplatiť ďalší príspevok v splátkach do konca júla 2015  v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;
 15. žiadosti Ing. arch. M. Sulovi zaplatiť ďalší príspevok v splátkach do konca júla 2015 v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;
 16. žiadosti Ing. arch. P. Zibrina, PhD. zaplatiť ďalší príspevok v splátkach do konca júla 2015  v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;

 H.    nevyhovuje

 1. žiadosti Ing. arch. P. R. Chromeka o zníženie ďalšieho príspevku z dôvodu nesplnenia podmienok čl. 12 ods. 7 štatútu SKA;
 2. žiadosti Ing. arch. I. Koleniča, CSc. mimoriadne odpustenie, prípadne zníženie ďalšieho príspevku z dôvodu nesplnenia podmienok čl. 12 ods. 7 štatútu SKA;
 3. žiadosti Ing. arch. P. Krampla o zníženie ďalšieho príspevku z dôvodu nesplnenia podmienok čl. 12 ods. 7 štatútu SKA;
 4. žiadosti Ing. arch. V. Šagáta o mimoriadne odpustenie ďalšieho príspevku z dôvodu nesplnenia podmienok čl. 12 ods. 7 štatútu SKA.

 I.       ukladá

 1. Ing. arch. I. Pleidelovi podpísať zmluvu o dielo s doc. J. Hoffstädterom na artefakty CE·ZA·AR 2015 a podpísať zmluvu o podnájme nebytových priestorov s o.z. Aliancia Stará Tržnica na galavečer CE·ZA·AR 2015;
 2. JUDr. V. Hanulákovej požiadať regionálnych zástupcov o predloženie Správy o činnosti jednotlivých regionálnych zástupcov predstavenstvu do 15. mája 2015;
 3.  Ing. O. Mihálikovej spracovať prezentáciu činnosti orgánov komory a úradu SKA na zasadnutie VZ.

 

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda,

JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu

 

Ilustračné foto: Martina Jakušová

 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu