InformacieSKA.sk

Fejtón-nefejtón alebo ako limity posúvajú k výsledku

Martina Jakušová07.06.2015NázorPridať komentár
Fejtón-nefejtón alebo ako limity posúvajú k výsledku

Keď som bola oslovená napísať fejtón o priebehu valného zhromaždenia SKA, zaplesala som. Valné zhromaždenie spred dvoch rokov bolo známe nekonečnými diskusiami s tak odlišnými názormi, že bolo takmer nemožné dôjsť ku konzistentným výsledkom. Vtedy sa dookola otvárali sa takmer všetky otázky práce komory, v diskusiách sa prejavovali mnohé bolesti aj boliestky architektov, ktoré sú často aj dôsledkom širších spoločenských a ekonomických pomerov v našej krajine. Pre ostré pero, ktoré občas redaktorov či novinárov páli vo vrecku, nemôže byť nič lepšie.

Keď som si prezrela videozáznam z tohtoročného valného zhromaždenia, všetky pálivé chúťky ustali. Čakala ma jedna kultivovaná akcia, precízne riadená diskusia na základe demokratických pravidiel, kde má každý rovnaký priestor na vyjadrenie a ktorá priniesla mnohé podnetné príspevky, a vecné a trefné reakcie zodpovedných za jednotlivé otázky či námietky z pléna.

Pred niečo vyše rokom napísal prvý podpredseda SKA Pavol Paňák článok Inštinkt moderátora, kde opisuje odobratie slova počas diskusie na konferencii. Sám v závere článku napokon ocenil, že moderátor (možno neznalý toho, čo všetko diskutujúci v danej oblasti dosiahol a stále robí) nebral ohľad. Toto bol aj lajtmotív tohtoročného valného zhromaždenia, kde sa každý z členov v zmysle rokovacieho poriadku mohol vyjadriť len k téme, v danom bode programu len raz a maximálna dĺžka príspevku bola 5 minút (prípadne mohol raz využiť aj ďalšie 2 minúty na reakciu či technickú poznámku). Inak ho moderátor zastavil a odobral mu slovo. Nepríjemné, no pre napredovanie rokovania účelné a - zároveň korektné a vyvážené voči všetkým účastníkom. 

Tu mi napadá starý známy fakt, že architektovi limity zvyčajne pomáhajú. Každý z nás pozná, že blížiaci sa termín je najsilnejšou múzou, na ktorú zvyčajne márne čakáme celý čas predtým, kým sa dalo k pokoji pracovať a kým nezačalo prihorievať :) Architekt sa rád pohráva s odlišnými riešeniami, zvažuje ich pre a proti, medzitým mu napadajú nové myšienky a vzápätí zavrhne, čo už mal nakreslené a začína opäť inak. Ak by nad ním nevisel termín, požiadavky investora, cena realizácie či obmedzenia lokalitného programu, možno by sme prekresľovali väčšinu zákaziek doteraz.

Vyjadriť sa krátko a trefne k veci, prijať fakt, že náš hlas je rovnocenný s hlasmi ostatných členov, a nájsť konsenzus – to bola výzva tohtoročného valného zhromaždenia SKA. Prijatie predložených dokumentov a účelná diskusia boli z istej miery zásluhou moderátora, no z veľkej miery schopnosťou spolupráce všetkých prítomných členov a kvalitne odvedenou prácou ľudí, ktorí predniesli svoje prezentácie k jednotlivým bodom. Schválenie dokumentov a výsledky volieb do predstavenstva komory s viacerými členmi z predchádzajúceho volebného obdobia sú znakom, že ich práca má dobrý smer. Držím im palce pri ďalšom presadzovaní záujmov architektov na poli legislatívy, spoločenského a ekonomického postavenia. Pre náročnú práci architektov je to potrebné ako soľ. 

Martina Jakušová

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu