InformacieSKA.sk

Zákony a súdy nevyriešia, čo je architektonické dielo

Juraj Hermann20.04.2015TémaPridať komentár
Zákony a súdy nevyriešia, čo je architektonické dielo

Keď som začiatkom 90. rokov pracoval vo Viedni na projektoch do Moskvy, majiteľ architektonickej kancelárie sa ma spýtal, či aj my rovnako ako v Rusku máme namiesto architekta stavby autora architektonického diela. Keď som odpovedal kladne, považovali nás ako súčasť východoeurópskej kultúry, brali to tak trošku ako náš regionálny folklór. Na moju protiotázku, či u nich nemá architekt právo na ochranu svojho diela, odpovedali, že architekt za honorár (určený percentuálne z nákladov stavby a podstatne vyšší ako u nás), ktorý dostane, predáva klientovi i právo nakladať s jeho architektonickým dielom. Dôkazom pravdivosti tohto tvrdenia môže byť i osud ikonického diela Hansa Holleina, interiéru Rakúskej cestovnej kancelárie vo Viedni, ktorý po svojom vzniku v roku 1979 obletel v architektonických časopisoch celý svet. Po desiatich rokoch bolo toto slávne dielo odstránené. Tento príbeh nehovorí o tom, že si v Rakúsku architektonické diela nevážia. Úroveň architektúry v Rakúsku svedčí o priam o opaku.

Chcem tým povedať, že iba úroveň kvalitnej legislatívy vzťah spoločnosti k architektúre, k architektonickým dielam nevyrieši. Vyrieši ho iba kultúrnosť celej spoločnosti, ktorá sa prejavuje v každodennom kultúrnom správaní jej jednotlivcov v celom spoločenskom spektre. Chce to napríklad, aby sme my, architekti mali úctu k architektúre našich kolegov a nevyhýbali sa spolupráci s nimi, keď už musíme vstúpiť do ich diela. Chce to i osvietených investorov vážiacich si našu tvorbu, ktorou dávame ich stavbám pridanú hodnotu a zároveň nepísané právo nazývať ju architektúrou. Nikto im nechce upierať právo zmysluplne a s primeraným ziskom investovať svoje peniaze, ako aj ich snahu, aby mali ich stavby ekonomicky zdravú prevádzku. Nemali by ale zneužívať rozmáhajúci sa trend uzatvárania licenčných zmlúv o postúpení autorských práv k architektonickému dielu na nich, aby do tvorby architektonického diela na základe tejto zmluvy mohli zasahovať ešte predtým, ako mu vôbec dajú šancu na jeho vznik. Chce to aj rozhľadených architektov na stavebných úradoch, ktorí budú objektívne posudzovať kvalitu predkladaných projektov z hľadiska architektúry i urbanizmu. Tí by mali nielen skontrolovať, či má projekt všetky potrebné vyjadrenia od úradov, a mechanicky vypísať konanie o zmene dokončenej stavby, územné alebo stavebné konanie. Chce to aj kus občianskej statočnosti naprieč spoločenským spektrom, aby sme sa otvorene postavili proti prejavom nekultúrnosti, ako je napríklad devastácia vzácnej archeologickej lokality nezmyselnou výstavbou na Bratislavskom hrade z verejných prostriedkov.

Keď každý z nás prispeje troškou profesionálnej angažovanosti a osvety k vytvoreniu a dodržiavaniu kultúrnych pravidiel a správania v našej spoločnosti, autorský zákon, ktorý hovorí aj o ochrane architektonického diela, sa môže dostať do polohy zmluvy uzavretej medzi dobrými priateľmi - je dobre, že existuje, ale nie je ju potrebné otvárať a odvolávať sa na jej platnosť.

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu