InformacieSKA.sk

Odvrátená strana

Pavol Paňák12.04.2015TémaPridať komentár
Odvrátená strana

Ochrana identity a osobitností mesta a rozvíjanie jeho obrazu, ktorý vrství znaky jeho novodobej dynamiky s tými dôležitými charakteristikami jeho dávnej či nedávnej minulosti je okrem všetkých environmentálnych aspektov jednou z charakteristík udržateľnosti. Radikálna povojnová expanzia Bratislavy znamená síce mnohé straty na jej historickej substancii, zároveň znamená aj mnohé nové kvality reflektujúce túto dynamiku a jej dobovú urbanistickú a architektonickú kultúru.

Obraz Bratislavy významnou mierou spoluvytvárajú povojnové obytné súbory s novými veľkorysými priestorovými koncepciami a spravidla aj so znakmi primeranej architektonickej ambície a staviteľských zvyklostí reflektujúcich technológiu masového stavania. Úpadok tejto ambície od polovice 70. rokov v panelovej výstavbe je daňou za povýšenie množstva nových bytov na jediné rozhodujúce kritérium.

V mojom príspevku, ktorý som vo februári 2015 predniesol v Bratislave na konferenecii Bratislava & udržateľnosť, hovorím o viacerých aspektoch, ktoré vážne menia obraz najvýznamnejšej vrstvy povojnovej periódy mesta a ktoré tento obraz degenerujú v mene energetických úspor, pretože ich dosahujú najmenej náročným – najlacnejším, a preto nehodnotným spôsobom. Takéto masové zatepľovanie nie je novou kultúrnou vrstvou, akou bolo spravidla v dejinách architektúry stáleprítomné preplášťovanie. Je to úpadok stavebnej kultúry, obraz hierarchie hodnôt, ktoré si ako spoločnosť ctíme, obraz bezmocnosti a ľahostajnosti príslušných inštitúcií. Tieto rozumejú percentám a povinným koeficientom EÚ, nie však viditeľným okamžitým, ale aj dlhodobým skrytým dôsledkom vulgarizácie významnej časti obrazu Bratislavy, ako ho každodenne vnímame.

_________________________________________________________________

 

Nemyslím si, že divoké farby či nezmyselné kompozície sú na probléme zatepľovania stavieb to najdôležitejšie. „Odvrátenou stranou“ sú iné straty, ktoré sa dejú a o ktorých nehovoríme, pretože sme voči nim bezmocní. Sú mentálnou odvrátenou stranou, sme si jej vedomí – je však odvrátená, pretože je mimo našej právomoci a nášho vplyvu.

_________________________________________________________________

 

Veľká masa obytných domov s elementárnou harmóniou pochádzajúcou zo vzájomných proporcií jej architektonických článkov voči sebe i voči celku je naším každodenným vnemom mesta. Vedome alebo podvedome nás ovplyvňuje a vychováva. Dimenzie elementov majú pravdivo hovoriť, čím sú, prípadne čo symbolizujú, naznačujú štrukturálny tektonický princíp. Delikátne, staviteľskou tradíciou a konštrukčnou logikou vybalancované dimenzie sú olepovaním polystyrénom degenerované na nezmyselné, neohrabané elementy odoberajúce takýmto domom ich pravdivosť tkviacu v ich primeranej materiálovej a remeselnej dobovej ambícii. Príklady premeny Karfíkovho obytného súboru na Bielom Kríži v Bratislave a charakteristických panelákov zo 60. rokov nie sú nebezpečné ani tak svojou vyzývavou nezmyselnou farebnosťou, ako tým, že premenu ich proporcií a rozrušenie ich harmónie si z letmého pohľadu z auta či električky ani neuvedomíme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

 

Toto sú špičkové odborné publikácie k téme odfotené v kníhkupectve na Stavebnej fakulte STU. Ak má obálka knihy vyjadrovať obrazom esenciu jej obsahu, potom si podrobným štúdiom oboch obálok uvedomíme, že architektonický a teda kultúrno-spoločenský aspekt témy zatepľovania ostentatívne absentuje.

_________________________________________________________________

Kultúrna hodnota preplášťovania architektúry pochádzala a má pochádzať z estetického, ale aj z materiálového, remeselného či technologického nároku. Aj farba bola a má byť stále prítomnou súčasťou obnovy architektúry. Bola spravidla buď výtvarne kvalitnou autonómnou ozdobnosťou a spravidla tiež bývala aplikovaná ako ustálená tektonická symbolika na tele stavby. V skutočnosti sú mnohé architektonické články vlastne symbolickými elementami pochádzajúcimi z kontinuity prelínania štýlov a reprezentácie štatútu či významu stavebníka a jeho stavby. Preto mali solídnu materialitu a remeselný nárok – ich ambíciou bola solídnosť a trvácnosť. Boli produktom kultúry práce. Keramický sokel, škrabaná omietka, jednoduché zahladené šambrány okien, starostlivo hladené kontúry panelových škár, drevené okná a pod. sú teraz prekryté spravidla polystyrénom, najlacnejšími stierkami, optimistickým netektonickým farebným obrazcom a plastovými oknami v hlbokých osteniach. Jedinou hodnotou takéhoto nového plášťa je nižší účet za kúrenie aj za cenu straty elementárnych hodnôt, akými sa vyznačovala vtedajšia masová architektúra bytových domov.

 

 

 

 

_________________________________________________________________

 

Jedna z obnovených legendárnych bytoviek na začiatku Račianskej ulice od architekta Š. Svetka a kol., ktorá získala cenu v súťaži Fasáda roka v roku 2013 v kategórii bytových stavieb. Fasádu štrukturujúce vystupujúce rímsičky a zvislé stĺpiky zhrubnuté na takmer dvojnásobok svojej pôvodnej hrúbky, charakteristické tenké vykonzolované „motýlie“ rímsy najvyššieho podlažia zmenené na zhrubnutú dimenziu s podporou, nárožný plastický reliéf panelovej skladby na štíte imitovaný farebným pásom na zahladenej stene, vymyslené konzoly z polystyrénu pod zvislými pilierikmi pozdĺžnych fasád. Absencia nároku na remeselne a architektonicky hodnotnú obnovu udelením ceny nadobudla absurdnú podobu chápania tejto témy na Slovensku.

 

 

 

______________________________________________________________

 

Príklad zateplenia budovy Sociálnej poisťovne na ulici Ružová dolina protirečí mýtusu, že sa takáto prax deje len v prípadoch, kedy sú investorom spoločenstvá vlastníkov bytov a jediným kritériom je najlacnejšie riešenie. Ani v prípadoch, u ktorých lacnota nie je prvoradým kritériom, sa nehľadá náročnejšie a menej vulgárne riešenie.

 

_________________________________________________________________

 

Upravený a zateplený panelový bytový dom v Rimavskej Sobote od ateliéru gutgut ocenený v roku 2014 cenou Slovenskej komory architektov CE∙ZA∙AR dokazuje, že aj zatepľovanie môže mať kultivovanú podobu. Príklad z Hamburgu, Berlína a zo švajčiarskeho mesta Volketsvil presvedčivejším spôsobom prezentujú kultivované architektonicky kvalitné riešenia energetického zodolnenia rôznych typov povojnovej bytovej výstavby. Švajčiarska malá panelová bytovka od kancelárie M. Meili a M. Peter novým opláštením z drevených prefabrikovaných sendvičových elementov vlastne reinterpretuje stavebno-technologickú podstatu jestvujúceho domu a jeho konštrukčnú osnovu. Pri tejto vynikajúcej ukážke novej vrstvy pochádzajúcej z kultúry práce nejde a ani nemá ísť o výnimočné tvorivé výboje, cieľom je obnoviť solídny architektonický a staviteľský štandard taký, aký majú mať domy, ktorých je okolo nás najviac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu