InformacieSKA.sk

Nový ročník súťaže Wienerberger Brick Award 2016

Martina Jakušová14.03.2015SúťažePridať komentár
Nový ročník súťaže Wienerberger Brick Award 2016

Spoločnosť Wienerberger AG organizuje každé dva roky  medzinárodnú súťaž Brick Award, v ktorej sa oceňuje invenčná architektúra stavieb z tehál. Architekti tehlových stavieb zo Slovenskej republiky majú  príležitosť prihlásiť svoje dielo do 31. marca 2015. Následne vyberie medzinárodná  porota  stavby nominované na ocenenie, z nich stavby ocenené v jednotlivých kategóriách a nakoniec víťaznú stavbu.

Pre víťaza Brick Award (vrátane víťaza kategórie) je pripravených 7 000 eur, pre každého z víťazov v štyroch kategóriách je pripravených  5 000 eur. Stavby je možné prihlásiť do súťaže elektronicky na http://www.brickaward.com/submission/. Ku každej prihlasovanej stavbe je potrebné zaslať aspoň 3 fotografie stavby a informáciu o projekte a jeho autorovi. Je možné priložiť aj ďalšie dodatočné informácie vrátane uverejnených článkov a pod. Krátku informáciu o tom, že ste sa zaregistrovali, spolu s jednou fotografiu objektu je potrebné zaslať na email: katarina.dudakova@keycommunications.sk.

Súťažné kategórie:

  • rodinné a bytové domy,
  • verejné budovy, riešenie verejného priestranstva,
  • revitalizované objekty slúžiace novému účelu, kreatívne a inšpirujúce príklady rekonštrukcií tehlových stavieb 
  • urbanistické začlenenie stavby prinášajúce inovatívne riešenia rešpektujúce súčasnú situáciu a okolie stavby, (pri súčasnom trende urbanizácie bojujúcom s nedostatkom priestoru)
  • udržateľný rozvoj vo výstavbe (riešenia šetrné voči životnému prostrediu, efektívne využívanie energií a ich zdrojov, využitie miestnych zdrojov, charakter a kvalita stavby a pod.)

Nominačné kritériá

  • významná časť  stavby musí byť vytvorená z páleného keramického stavebného materiálu (tehlové bloky, lícové tehly, keramická dlažba, keramická strešná krytina, tehlové fasádne panely),
  • termín dokončenia stavby v roku 2012 alebo neskôr (do termínu prihlásenia stavby),
  • stavba musí spĺňať kritériá jednej zo súťažných kategórií,
  • účasť v súťaži nie je podmienená použitím výrobkov spoločnosti Wienerberger.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo upraviť konečné kategórie podľa predložených projektov.

Publikácia Brick 16

Sprievodná publikácia Brick vydaná  po každom ročníku súťaže prezentuje nominované a ocenené stavieb, pri riešení ktorých sa architekti rozhodlli využiť keramické  tvarovky, pálenú strešnú krytinu či keramickú dlažbu.Vďaka publicistom, ktorí sa zaoberajú architektúrou v medzinárodnom meradle a  mnohí z nich tieto inovačné projekty navštevujú a píšu o nich, získava čitateľ obraz o koncepte týchto projektov, o originalite ich autorov a riešení mnohokrát neobvyklých a atraktívnych detailov. Publikácia bude vydaná na jar 2016.

Zdroj: Wienerberger

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu