InformacieSKA.sk

Konferencia Bratislava a udržateľnosť zaujala

Redakcia16.03.2015UdalostiPridať komentár
Konferencia Bratislava a udržateľnosť zaujala

Súčasťou konferencie bolo odovzdávanie ocenenia hlavnej architektky, ktoré získal Inštitút pre enegreticky pasívne domy. Zľava Henrich Pifko (iEPD), Ľubica Šimkovicová (iEPD), Ingrid Konrad (hlavná architektka Bratislavy) a Lorant Krajcsovics (iEPD).

Útvar hlavnej architektky Hlavného mesta SR Bratislava v spolupráci s Inštitútom pre energeticky pasívne domy pripravil podujatie venované udržateľnému rozvoju Bratislavy. Konalo sa v Bratislave dňa 19. februára 2015 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca pri príležitosti 10. výročia založenia Inštitútu pre energeticky pasívne domy.  Na konferencii odzneli aktuálne témy ako adaptácia mesta na zmenu klímy cez zatepľovanie a kvalitu architektúry až po zmenu urbanistickej paradigmy pri rozvoji mesta. Odborníci z Bratislavy, profesor Robert Špaček a architekt Pavol Paňák, ale aj hostia z Rakúska – architekti profesor Martin Treberspurg z Viedne a Nussmüller Architects z Grazu hovorili o súčasných problémoch a inovatívnych riešeniach v oblasti energetickej obnovy budov a tvorby nových mestských štvrtí. Prezentácie jednotlivých príspevkov nájdete v prílohe článku.

Konferencia bola exkurzom do problematiky udržateľného rozvoja mesta. Hlavná architektka sa ňou rozhodla upozorniť na významnú rolu neziskového sektora v Bratislave a na Slovensku pri rozvoji poznania v oblasti energeticky efektívnej výstavby, udržateľnej architektúry a využívania alternatívnych zdrojov energie či už pri novostavbách alebo rekonštrukciách budov. Útvar hlavnej architektky dlhodobo s týmto sektorom spolupracuje. Inštitút pre energeticky pasívne domy (iEPD) prispel od svojho vzniku významnou mierou k naštartovaniu výstavby energeticky efektívnych budov na Slovensku. Desať rokov šíri osvetu v tejto oblasti prostredníctvom konferencií, seminárov a svojej publikačnej činnosti

Konferencia Bratislava & udržateľnosť otvorila odbornú diskusiu o súčasných požiadavkách na obnovu budov a o vplyve energeticky úsporných opatrení na architektúru, o tom, aké domy navrhujeme, pre koho staviame či obnovujeme budovy. Hľadala odpovede aj na otázky, ako uchovať architektonické hodnoty stavieb pri energetickej obnove a ktoré to sú. Ako popri zvýšení technickej hodnoty stavieb a komplexov stavieb udržať a zvýšiť ich kultúrnu a spoločenskú hodnotu, ako zabezpečiť obyvateľom ďalšie užívanie stavieb v zdravom obytnom prostredí. Táto konferencia je ďalšou z cyklu konferencií útvaru hlavnej architektky Bratislavy Impulzy pre rozvoj mesta, ktorý predstavuje aktuálne témy a problémy Bratislavy v oblasti rozvoja mesta.

Zdroj: Hl. m. SR Bratislava, foto: Peter Morgenstein

Prezentácie z konferencie:

  1. 1_Konrad.pdf Ingrid Konrad (8170 KB)
  2. 2_Treberspurg.pdf Martin Trerberspurg (11875 KB)
  3. 3_Hudekova.pdf Zuzana Hudeková (4728 KB)
  4. 4_Spacek.pdf Robert Špaček (4369 KB)
  5. 5_Panak.pdf Pavol Paňák (6964 KB)
  6. 6_Nussmuller.pdf Nussmuller Architects (20284 KB)
  7. 7_Pifko.pdf Henrich Pifko (4677 KB)

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu