InformacieSKA.sk

Vyhlásenie 14. ročníka súťaž CE∙ZA∙AR

Úrad SKA06.02.2015CE.ZA.ARPridať komentár
Vyhlásenie 14. ročníka súťaž CE∙ZA∙AR

„Pozerať sa pozorne okolo seba je ako dvakrát žiť.“

Leonardo da Vinci

Slovenská komora architektov vyhlásila už 14. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru - CE∙ZA∙AR 2015. Ocenenie sa udeľuje každoročne v šiestich kategóriách:

  • Rodinné domy
  • Bytové domy
  • Občianske a priemyselné budovy
  • Rekonštrukcia a obnova budov
  • Interiér  
  • Exteriér

Kto rozhoduje o udelení cien

O udelení ceny rozhoduje sedemčlenná porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov, ktorá si v prvom kole zvolí svojho predsedu. V prvom kole si porota z prihlásených návrhov vyberá diela určené do druhého kola, v rámci ktorého si pozrie vybrané práce osobne na mieste. Po obhliadkach zvolí porota v každej kategórii nominácie. Hlasovaním zároveň každý porotca určí víťazné diela, pričom konečné výsledky hlasovania sú až do ich vyhlásenia počas slávnostného galavečera tajné. Jedno z víťazných diel navrhne na nomináciu na prestížnu Cenu Európskej únie Mies van der Rohe Award.

Ako prihlásiť diela do súťaže

Do súťaže môže dielo prihlásiť každý autor, resp. člen autorského kolektívu, ktorý je v čase podania prihlášky členom komory. Prihlásiť je možné také dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky. Prihlášku s pokynmi k prihláseniu je možné nájsť na: www.ce-za-ar.skwww.komarch.sk.

Vyplnenú prihlášku spolu s prezentačným panelom zobrazujúcim prihlásené dielo je nutné odovzdať Úradu slovenskej komory architektov do 30. apríla 2015. Slávnostné vyhlásenie výsledkov CE∙ZA∙AR 2015 spojené s odovzdávaním cien sa bude konať počas galavečera v októbri 2015 v Bratislave.

O súťaži

Úlohou ocenenia CE·ZA·AR je zdôrazniť kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, poukázať na kvalitu budovaného životného prostredia a predovšetkým kultivovať verejné povedomie o architektúre ako takej. Práve z tohto dôvodu vkladá Slovenská komora architektov, reprezentovaná predstavenstvom, mnoho úsilia do organizácie i propagácie súťaže. Trinásť úspešných ročníkov je dôkazom dôležitosti odbornej, ale aj laickej reflexie architektúry.  

Viac informácií a prihlášku nájdete na: www.ce-za-ar.skwww.komarch.sk, informácie o súťaži CE∙ZA∙AR nájdete aj na Facebooku

  1. Prihláška CE·ZA·AR 2015.doc Prihláška (130 KB)

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu