InformacieSKA.sk

Téma: Trochu kritiky do vlastných radov

Roman Turčan05.02.2015TémaPridať komentár
Téma: Trochu kritiky do vlastných radov

Okrem praxe tvorivého architekta vykonávam ako externý spolupracovník aj funkciu architekta mesta Sliač. Je to malé 5000-ové kúpeľné mestečko, v ktorom bývam už skoro 30 rokov. Neviem, akú rolu v tom hrá fakt, že pôsobím v malom sídle na strednom Slovensku, ale moje skúsenosti z pohľadu architekta - úradníka verejnej správy s kompetentnosťou, postupmi a samotnými výsledkami práce praktizujúcich architektov (t.j. aj s úrovňou projektovej dokumentácie predkladanej k úradnému konaniu) sú bez ohľadu na to, ktorý rok sa píše, stále rôznorodé – od veľmi dobrých až po veľmi zlé.

Je radosť komunikovať „z opačnej strany stola“ s kolegami – tvorivými architektami, ktorí od začiatku až do konca investičného procesu vedia o čo ide, a rešpektujú legislatívu, ako aj úlohy a kompetencie verejnej správy pri spravovaní územia. A opačne, pri zastupovaní mesta mi výrazne pomáhajú skúsenosti z praxe výkonného architekta. Na základe takéhoto prepojenia sa obe strany dokážu pozerať na problémy z rôznych hľadísk a hľadať východiská a riešenia prijateľné pre všetkých. A, samozrejme, ani na jednej strane nesmie chýbať dobrá vôľa a diplomacia. :)

Naproti tomu je až neuveriteľné, ale stáva sa to, že autorizovaný architekt predloží na stavebný úrad projektovú dokumentáciu na stavebné konanie na úrovni nekompletnej architektonickej štúdie a s veľkým znepokojením prijíma požiadavky na jej doplnenie či prepracovanie v zmysle zákona. Niektorí architekti zasa nepokladajú za potrebné vopred sa informovať na príslušnom úrade, či uvažovaný investičný zámer je vôbec v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a sú spolu s potenciálnym stavebníkom frustrovaní, keď neskôr zistia, že vznikol problém. Iní sa v snahe za každú cenu vyhovieť požiadavkám investorov snažia obísť napr. schválené regulatívy poukazovaním na to, že existujú prípady, kedy sa niekde niečo nedodržalo, prípadne žiadajú odsúhlasiť bezprecedentné výnimky. Iný prístup by radi videli pri postupe úradu voči ostatným a iný voči sebe, resp. svojim projektom...

Potvrdzuje sa to, čo kedysi s povzdychom povedal jeden z členov predstavenstva komory na jeho zasadnutí: „Neverili by ste, čoho sú architekti schopní. 

Všetci vieme, že dobre zvládnuť zložité procesy pri investičnej výstavbe nie je vôbec jednoduché. Vo vzťahu verejnej správy a stavebníka je rozhodujúce, aby boli na oboch stranách erudovaní odborníci - čiže ako na strane úradov, tak aj v roli zástupcu investora a stavebníka, ktorým často býva práve poskytovateľ architektonických služieb. Obe strany musia poznať svoje kompetencie, práva a povinnosti a, samozrejme, predpokladá to aj fungovanie demokratického právneho štátu so všetkým, čo k tomu patrí. Práve preto potrebujeme schopných architektov aj na úradoch. A na druhej strane, aj na základe vlastných skúseností, jednoznačne zastávam názor, že potrebujeme aj dobrú územnoplánovaciu dokumentáciu v prislúchajúcej podrobnosti.

Ak by som na záver chcel načrtnúť ako ďalej, pokúsim sa parafrázovať myšlienku z príspevku kolegu architekta Antona Reitznera uverejneného v 9. čísle Informácií SKA 2014: „Ak chceme niečo zmeniť, naozaj musíme začať každý od seba. A potom môžeme požadovať od verejnosti, aby si nás začala viac vážiť. 

Samozrejme, pokladám za dobrú myšlienku, aby aj neprojektujúci architekti boli členmi komory (niektorí z nich už členmi SKA sú) tak, ako je to v mnohých vyspelých krajinách Európy. Súhlasím aj s návrhom kolegyne Katky Viskupičovej, že možno by bola pre nich vhodná iná forma členstva, o tom by bolo potrebné ešte rokovať. Bolo by to pre všetkých členov komory určite prínosné a prispelo by to k vzájomnej informovanosti, výmene skúseností, spoločnému pripomienkovaniu verejných dokumentov, iniciatívam v legislatívnej oblasti, v oblasti skvalitnenia činnosti komory a pod.

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu