InformacieSKA.sk

Téma: Spolu?

Štefan Moravčík05.02.2015TémaPridať komentár
Téma: Spolu?

Povolanie architekta vykonávame rôznymi spôsobmi. Či už vo vlastných ateliéroch, individuálne, formou rôznych zoskupení a združení, v zamestnaneckom pomere alebo inou vhodnou formou.

Vlastný výkon povolania v praxi je záležitosťou architekta a klienta a závisí os ich individuálneho dohovoru a schopností. Tu sa architekt presadzuje vlastnými silami, zručnosťou, usilovnosťou a talentom. Výsledok prioritne záleží na ňom a na partnerovi, pre ktorého robí. Architekt vie aktívne a priamo zasiahnuť do procesu. Ak má nejaké problémy, vie priamo komunikovať so všetkými zúčastnenými stranami a vplývať na celý proces i na jeho účastníkov.

Nie všetko je však iba o dohode medzi architektom a klientom. Výkon povolania neprebieha vo vákuu, ale v konkrétnej spoločnosti a v konkrétnych podmienkach. Pohybujeme sa v rámci platnej legislatívy i fungovania spoločnosti, ktoré spolu určujú vonkajšie pravidlá, podľa ktorých by sme sa mali správať a konať. Legislatívne, spoločenské i etické limity sú písané i nepísané. V každom prípade výrazne vplývajú na to, ako architekt môže vykonávať svoju profesiu. Ako ich vieme ovplyvniť? Máme dve možnosti:

  • priamu - aktívne zasiahnuť do legislatívneho procesu pri príprave zákonov a iných predpisov týkajúcich sa našej profesie a ovplyvniť ich,
  • nepriamu - spoločne ako stav si vybudovať v povedomí spoločnosti vážnosť, dobré meno a povedomie o užitočnosti práce architekta, či už pre celú spoločnosť, alebo pre každého jej jednotlivca.

Hoci prioritná musí byť snaha o aktívne osobné pôsobenie každého architekta, sila jednotlivca je do určitej miery limitovaná. Viac môžeme dosiahnuť kolektívnym postupom. Aj v legislatívnom procese bude skôr vypočutá konzistentná profesijná a občianska skupina ako jednotlivec. Takisto aj spoločnosť si vytvára určitú kolektívnu skúsenosť a povedomie tým, ako sa architekti ako stav prezentujú na verejnosti a akú stopu po sebe zanechávajú (vieme si urobiť poriadok medzi sebou?).

Ako teda zlepšiť podmienky pre výkon povolania? Keď porovnám možnosti, medzi ktorými si môžeme zvoliť, nemáme veľa ciest. Buď budeme bojovať každý sám za seba, osamotene a tam to zostane, alebo vieme tieto individuálne aktivity posilniť spoločným postupom. Buď budeme čakať, alebo aktívne konať.

Práve v tomto čísle Informácií je uverejnený oznam o májovom valnom zhromaždení komory. Toto je asi najlepšia platforma, kde by sme sa mohli zjednotiť a bojovať za spoločnú vec. Máme legislatívnu podporu nielen v národnom rámci, ale aj v celoeurópskom. Komora je samosprávna organizácia a je taká silná, akou ju tvoria jej členovia, ich aktivity a spoločný jednotný postup. Práve teraz je dostatok času, aby každý architekt alebo skupina, ktorá chce a vie vykonať niečo pre všetkých,zareagoval a prihlásil sa so svojim programom na pomoc ostatným kolegom. Aby sme na valnom zhromaždení mohli riešiť mimoriadne užitočné námety a programy, ktoré nám môžu pomôcť v každodennej praxi. Dajme priestor tým, ktorí chcú v prospech všetkých niečo zmeniť a niečo vybojovať. Lebo ľudí, čo chcú priložiť ruku k dielu, nie je nikdy dosť. A vecí na riešenie máme neúrekom…

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu