InformacieSKA.sk

O čom sa nahlas nehovorí

Eleonóra Hejzlarová05.02.2015NázorPridať komentár
O čom sa nahlas nehovorí

Architekt dnešnej doby je skôr manažérom ako tvoriacim umelcom. Vnímam, že väčšina kolegov má podobné pocity a praktické skúsenosti. Doba je ťažká. Veľké ateliéry sú na vidieku minulosťou. Prežívajú, živoria, väčšinou len ako jednotlivci. A to znamená – urob si všetko sám - dohodni, zmanažuj, vybav, nakresli, sprav.

Architekt by mal byť nositeľom idey, nápadu. Mal by byť autorom a jeho myšlienka by mala byť rešpektovaná v plnej miere, veď základom dobrej architektúry je dobrý nápad. Mal by ovládať základné princípy tvorby (priestorové, konštrukčné, technické, estetické...). Jeho nápad by mal byť v plnej miere pretavený, samozrejme s jeho autorským dozorom, do projektovej dokumentácie, ktorú on sám by už však nemusel robiť (nie že by nemohol). Tu by mal nastúpiť profesionál na stavebné konštrukcie, ktorý by si zmanažoval statiku, inžinierske siete, dopravu, rôzne posudky atď. Architekt, tvorca, by sa mal najviac pohybovať na úrovni architektonickej, resp. urbanistickej štúdie, manažovania a kontroly celého procesu. Toto je ideálna predstava, ktorá je v našej spoločnosti viac-menej utópiou. Architekt ako tvorca je v tomto procese akosi na chvoste, jednak z hľadiska vážnosti a v neposlednom rade aj financií.

Určite sa veľa z nás zamýšľa nad tým, ako architektom prinavrátiť vážnosť postavenia v spoločnosti. Jednoduchá odpoveď neexistuje. Prioritne určite musíme hľadať príčiny tohto stavu a možnosti riešenia aj vo vlastných radoch.

V prvom rade by sme si mali vážiť svoje vzdelanie a profesiu, ktoré by sa malo premietnuť do finančného ohodnotenia. Ospravedlňujem sa možno za príliš expresívne vyjadrenie, no je na architektoch „nepodliezať“ ceny vlastných kolegov, v niektorých prípadoch aj o polovicu. Takéto správanie môžem potvrdiť z vlastnej dlhoročnej urbanistickej praxe. Potom takýto „podliezač“ musí urobiť minimálne 2-krát, v niektorých prípadoch až 3-krát viac zákaziek, aby čosi aj zarobil. Ako si vážime svoju odbornosť a profesionalitu, keď po prerátaní na hodinovú mzdu nedosahujeme ani mzdu človeka so základným vzdelaním?!

Aj keď tu máme trhové hospodárstvo a voľnú tvorbu cien, mali by sme sa vo svojej projekčnej praxi riadiť odporúčanými cenníkmi na výpočet primeraného honoráru architekta spracovanými zatiaľ iba v kategórii navrhovania stavieb, ktoré určite nie sú samoúčelné. V urbanistickej praxi zatiaľ takýto odporúčaný cenník nemáme, a tak sa snažíme postupovať v súlade s odporúčanými cenníkmi UNIKA.

Mali by sme sa možno zamyslieť nad „univerzálnosťou“ architekta. Je to v dnešnej preinformatizovanej dobe vôbec možné, aby architekt obsiahol všetko od interiéru, cez stavby, záhradnú architektúru až po územné plánovanie? Asi by sme nemali robiť všetci všetko. Pri tom neskutočnom množstve informácií dnešnej doby už asi neexistujú „all in one“ architekti. Moderná spoločnosť si čím ďalej, tým viac vyžaduje úzku špecializáciu, a tak sa to poníma aj vo výučbovom procese na dnešných vysokých škôl. školách

A malé zamyslenie na záver: Nemáme na takúto malú krajinu príliš veľa vysokých škôl, ktoré produkujú každý rok príliš veľa architektov?

Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová sa profesionálne dlhodobo venuje územnému plánovaniu  a urbanizmu, hlavne malých vidieckych sídiel v regióne Turiec. Žije a tvorí v meste Martin.

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu