InformacieSKA.sk

Národná cena za produktový dizajn 2015

Redakcia06.02.2015SúťažePridať komentár
Národná cena za produktový dizajn 2015

Po dvojročnej prestávke vypisuje Slovenské centrum dizajnu dvanásty ročník celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za produktový dizajn 2015. 
Súťaž sa realizuje v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, odborným garantom pre oblasť podnikania je Slovak Business Agency a pod záštitou medzinárodnej organizácie Beda (The Bureau of European Design Associations).
12. ročník súťaže je vyhlásený v súlade s pozmeneným štatútom a inovovanými súťažnými podmienkami. Pre súťažiacich pribudla nová kategória - Experimentálny produktový dizajn, do ktorej sa môžu prihlásiť profesionáli aj študenti. Zmena sa týka aj vyhodnotenia súťaže - prihlásené dizajny posúdi len 5-členná porota s medzinárodným zastúpením. 
Súťažiaci môžu získať aj viac ocenení. Porota udelí Národnú cenu 2015 v kategórii profesionálny produktový dizajn, experimentálny produktový dizajn a dve ceny za dizajn pre profesionálov.
Okrem toho bude už tradične udelená  Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za študentskú prácu v oblasti produktového dizajnu. Zvláštna cena ministra hospodárstva SR je určená výrobcovi, ktorý uplatňuje dizajn vo svojej firemnej stratégii a Zvláštna cena ministra kultúry SR osobnosti za mimoriadne aktivity v oblasti dizajnu.
Tak ako v predchádzajúcom roku bude udelená aj Cena internetového hlasovania, Cena novinárov, Cena poroty a pribudne Cena za trvalo udržateľný dizajn.

Uzávierka prijímania prihlášok spolu s požadovanou dokumentáciou je 2. marca 2015.
 Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční 
29. mája 2015 v priestoroch Hurbanových kasární v Bratislave. V tento deň bude tiež v galérii dizajnu Satelit sprístupnená výstava ocenených a vybraných prác súťaže. K súťaži organizátor vydá katalóg, ktorý bude súčasťou časopisu Designum.
Úplné znenie súťažných podmienok je dostupné na internetovej adrese www.sdc.sk 

Súťažné kategórie NCD 2015

Profesionálny produktový dizajn
výrobok alebo zariadenie vyrábané sériovo, bez ohľadu na veľkosť série, produkt s novým súčasným dizajnom vyrobený remeselným spôsobom v malej sérii

  • nábytok pre interiér a exteriér,
  • interiérové doplnky (sklo, keramika, svietidlá, stolovacie prvky),
  • stroje, zariadenia, prístroje, náradie, zdravotnícka technika, biela a čierna technika,
  • dopravný dizajn,
  • textilný a odevný dizajn, obuv, doplnky, šperk,
  • športové potreby, hračky, didaktické pomôcky, hobby,
  • obaly s dôrazom na konštrukciu a materiál.

Pri študentskom produktovom dizajne pôjde o 
semestrálne, bakalárske alebo magisterské práce z oblasti produktového dizajnu, ktoré vznikli na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v SR alebo počas stáže na podobnej vysokej škole v zahraničí.
Predmetná špecifikácia je zhodná s profesionálnym produktovým dizajnom.

Experimentálnym produktovým dizajnom rozumieme
výsledok vlastnej iniciatívy autorov, profesionálov alebo študentov (bez objednávky) - študijné a výskumné projekty, inovatívne dizajnérske koncepty.
Súťaž sa nevzťahuje na autorské originály z oblasti úžitkového umenia.

Viac informácií: www.scd.sk,

 RNDr. Margita Michlíková, tajomníčka súťaže 
02/20477315, 0918/110255, 
e-mail: margita.michlikova@scd.sk

Foto: Max Sat

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu