InformacieSKA.sk

Zvýhodnené predplatné technických noriem na rok 2015

Úrad SKA16.12.2014AktualityPridať komentár
Zvýhodnené predplatné technických noriem na rok  2015

Úrad komory informuje členov na možnosť zvýhodneného ročného predplatného slovenských technických noriem súvisiacich s architektúrou a stavebníctvom. Predstavenstvo komory uzavrelo s vedením Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave (ÚNMS SR) zmluvu o sprístupnení STN online pre členov komory ešte v roku 2011 za podmienky, že minimálny počet záujemcov prihlásených na odber služby bude najmenej 100.

Prihlášku na ročné predplatné noriem Vám nájdete v prílohe alebo na stránke www.komarch.sk/normy STN 2015. Prosíme všetkých, ktorí majú záujem o túto službu ÚNMS SR a sú rozhodnutí stať sa predplatiteľmi, aby sa prihlásili dodaním vyplnenej prihlášky a uhradením príslušnej sumy za odber na úrad komory najneskôr 15.1.2015. Platí aj pre predplatiteľov služby v roku 2014, služba sa totiž automaticky neaktivuje. 

Okruh sprístupnených STN

  • trieda 73 Navrhovanie a realizovanie stavieb, trieda 74 Časti stavieb a trieda a skupina 01 34 Výkresy v stavebníctve, čo v súčasnosti predstavuje 1 688 STN;
  • STN  83 7018  Technológia  vegetačných  úprav  v krajine, technicko – biologické spôsoby stabilizácie terénu,
  • STN  837019 Rozvojová a udržiavacia starostlivosť  o vegetačné plochy
  • STN  837015 Práca s pôdou
  • STN  837017 Trávniky a ich zakladanie
  • STN  837010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

Podľa cenovej ponuky ÚNMS SR pre minimálny počet 100 predplatiteľov je pre jedného predplatiteľa cena ročného predplatného 34,50 € (prístup bez tlače), resp. 69 eur (prístup s tlačou). STN budú predplatiteľovi sprístupnené v elektronickom formáte .pdf.  Pod prístupom s tlačou  sa rozumie jednorazové vytlačenie celej STN v jednej tlačovej dávke pre jeden prístup. Vytlačené STN sú určené len registrovaným užívateľom; ÚNMS SR si vyhradzuje, aby sprístupnené STN ani ich časti neboli ďalej rozmnožované, rozširované, ani inak poskytované tretím osobám. Demo verziu produktu služby STN-online si môžete pozrieť na www.unms.sk.

Zdroj: Úrad SKA

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu