InformacieSKA.sk

Zriadenie pracovnej zdravotnej služby

Redakcia18.12.2014PoradňaPridať komentár
Zriadenie pracovnej zdravotnej služby

V zmysle novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zamestnávateľ do konca roka 2014 novú povinnosť zriadiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu, ktorej úlohou je poskytovať zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu. 

Okrem zamestnávateľov, ktorí mali túto povinnosť aj doteraz pri zamestnancoch v kategórii 3 a 4, ide teraz aj o zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov zaradených aj do prvej alebo do druhej kategórie (viac informácií nájdete stránke časopisu Trend). Týka sa to aj podnikateľov, ktorí zamestnávajú len sami seba ako zamestnanca. Podľa platnej právnej úpravy tak musia učiniť najneskôr do 31. decembra 2014. Túto službu môže zabezpečiť vlastnými zamestnancami, ktorí sú s ním v pracovnoprávnom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ak zamestnávateľ nemá vlastných zamestnancov na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby, je povinný zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom s oprávnenou osobou.

O tejto povinnosti Vás ešte budeme v blízkej dobe informovať. 

Ilustračné foto: NEC Corporation of America

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu