InformacieSKA.sk

Vznik a priebeh súťaže na Mestský úrad v Leopoldove

Ondrej Marko a Peter Lényi 17.12.2014SúťažePridať komentár
Vznik a priebeh súťaže na Mestský úrad v Leopoldove

Víťazný návrh: autori Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, spolupráca Bc. Martin Ortuta, Bc. Alžbeta Barančíková, Bc. Juraj Červený

Autori článku: Ondrej Marko a Peter Lényi

Mesto Leopoldov oslovilo na konci roka 2013 svojich občanov anketou so snahou zistiť ich názor na to, ako v budúcnosti využívať nehnuteľnosti, ktoré sú v jeho vlastníctve. Keďže odtiaľ jeden z nás pochádza, dostala sa táto výzva aj k nám. Svoj názor sme vyjadrili v štvorstranovom liste s vysvetlením nášho pohľadu bez ambíci dávať definitívne odpovede, ako anketa nabádala. Práve naopak, kládli sme mestu nové otázky, presnejšie a odbornejšie, a poskytovali sme nástroje, ktoré umožňujú ich zodpovedať.

List okrem iných možností predstavil architektonickú súťaž ako najlepší z týchto nástrojov a keďže v tomto prípade malo byť zadávateľom mesto, pokladali sme za najvhodnejšiu súťaž verejnú.

Samospráva si už dlhšie obdobie nevedela poradiť s riešením areálu mestského úradu, nevedela zaujať jednotné stanovisko ani k otázke, či budovy rekonštruovať alebo zbúrať a postaviť nový objekt či objekty. Tento problém bol aj v spomínanej ankete jedným z najpodstatnejších, preto si jeho vyriešenie zastupitelia určili za svoju prioritu a vyčlenili na tento účel 800 000 eur z mestského rozpočtu. Primátor spolu s mestským zastupiteľstvom ocenili našu, z ich strany nečakanú iniciatívu a stotožnili sa s návrhom vypísať verejnú architektonickú súťaž na nový areál mestského úradu.

Začiatkom roku 2014 sme začali s mestom komunikovať osobne a pracovať na organizácii architektonickej súťaže, v spolupráci s firmou, ktorá sa venuje verejnému obstarávaniu - VO SK. Súťaž bola schválená SKA a vyhlásená 27.5.2014. Návrhy bolo možné predkladať do 16.9.2014. Doručených bolo 52 návrhov, z toho jeden po lehote, kvôli čomu nemohol byť zaradený do posudzovania.

Posudzovanie návrhov prebehlo 22. a 23. septembra 2014 v kultúrnom dome v Leopoldove. Nezávislú časť poroty tvorili Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. Martin Jančok a Ing. arch. Michal Kuzemenský, medzi členmi závislými na vyhlasovateľovi boli JUDr. Milan Gavorník (primátor mesta) a Ing. Róbert Gergič (poslanec mestského zastupiteľstva a predseda komisie výstavby a životného prostredia mestského zastupiteľstva). Hodnotenia sa zúčastnili aj piati náhradníci poroty z Leopoldova, ktorých hlavnou úlohou bolo sprostredkúvať názor na súťažné návrhy, aby sa zvyšovala šanca, že s víťazom sa po súťaži stotožnia aj ostatní obyvatelia mesta.

Hodnotenie prebiehalo formou diskusie nad jednotlivými návrhmi a hlasovaním sa vo viacerých kolách vyraďovali návrhy, ktoré v kontexte ostatných nedostatočne presvedčili o svojej kvalite. Do úzkeho výberu prešlo päť návrhov, z ktorých boli vybraté a ocenené tri. Po hodnotiacom zasadaní porota sformulovala komentáre ku všetkým posudzovaným návrhom. Tie boli spolu s výsledkami a protokolom zverejnené na stránke súťaže www.sutazleopoldov.sk. Toto malo za cieľ priblížiť spôsob rozhodovania poroty, vysvetliť dôvody výberu víťazných návrhov a dať spätnú väzbu zúčastneným.

Počas víkendu 22. a 23.11. 2014 prebehla v Leopoldove neďaleko od súťažnej parcely výstava návrhov. Na vernisáži zhodnotil súťaž predseda poroty Pavol Paňák, potom prebehlo blahoželanie oceneným autorom a člen víťazného tímu Irakli Eristavi odprezentoval ich ideu. Výstavu súťažných návrhov si počas víkendu prišli pozrieť architekti, ktorí sa zúčastnili súťaže, členovia poroty, súčasný primátor aj nastupujúca primátorka, súčasní aj noví poslanci zastupiteľstva a približne dvesto obyvateľov. Primátor dal prostredníctvom anonymnej ankety príležitosť občanom, aby vyjadrili svoj názor na návrhy. Po sčítaní hlasov sa prekvapivo jasne zhodli s názorom odbornej poroty a vyjadrili svoju podporu víťazovi.

Michal Kuzemenský, člen nezávislej časti poroty, v časopise ARCH 12/2014 uvádza: „Klíčem k bezpečnému osazení institutu soutěže do společenského rámce je počet a srozumitelnost zrealizovaných děl, vzniklých na základě soutěže. Důležitým momentem je, až občané začnou navštěvovat novou radnici v Leopoldově a přijmou ji za svou.“

My ako organizátori sme sa pre tento cieľ snažili od začiatku až doteraz spraviť maximum. Leopoldovu držíme palce.

Ondrej Marko a Peter Lényi sú spoluorganizátormi súťaže a pôsobia v ateliéri 2021 architekti. 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu