InformacieSKA.sk

Výstava fotografií moderny a neskorej moderny

Redakcia17.11.2014AktualityPridať komentár
Výstava fotografií moderny a neskorej moderny

Karel Plicka - Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach, 1947. Čiernobiela fotografia SNM – Etnografické múzeum, Martin

Od 7. novembra 2014 do 15. februára 2015 si môžete v Esterházyho paláci v Bratislave pozrieť výstavu Svetlo na hrane a s podtitulom Moderna a neskorá moderna - architektúra vo fotografii. Výstava predstaví po prvý raz fotografiu modernej architektúry ako samostatnú tému v rámci dejín slovenskej fotografie i v rámci oblasti architektonickej tvorby.

Výstava sa sústredí najmä na tých autorov 20. až 80. rokov 20. storočia, ktorí sa danému žánru venovali sústavnejšie a ich diela boli buď príspevkom v propagácii modernej architektúry, alebo prispeli k rozvoju témy architektúry v rámci samostatných dejín slovenskej fotografie.

Architektúra ako téma mala pre fotografiu význam už od jej vzniku v roku 1839, z hľadiska rozvoja vlastných vyjadrovacích prostriedkov fotografie však omnoho zaujímavejšie obdobie predstavovala nasledujúca etapa od 20. rokov 20. storočia – obdobie zrodu modernej fotografie paralelné s presadením sa modernej architektúry. V postupnom slede majú záujemcovia možnosť spoznať diela nielen známejších autorov ako Josef Hofer, Rudolf Sandalo ml., Jaromír Funke, Miloš Dohnány, Viliam Malík, Karel Plicka, Miro Gregor, Ľubo Stacho alebo Tibor Škandík, ale aj tých menej exponovaných – Františka Silaveckého, Antona Horníka, Filoménu Trefnú, Rajmunda Müllera, Jána Slámu, Alexandra Jirouška, Pavla Havrana, Ivana Lužáka alebo Ivana Kozáčka.
Súčasťou výstavy je výstavný katalóg s dvoma sprievodnými štúdiami. Prvá vysvetlí počiatky formovania a uplatňovania moderných princípov architektonickej tvorby u nás. Druhá poukáže na vzájomné vzťahy a prepojenia medzi autormi - fotografmi a tiež na mieru profesionality v danom odbore a na rozdiely v autorskom prístupe k fotografii modernej architektúry.

Výstava je zároveň prehliadkou vybraných architektonických diel obdobia moderny a neskorej moderny. Tie boli a sú svojou originalitou a ideami autorov porovnateľné so súdobou architektonickou tvorbou v okolitých krajinách. Výber fotografických diel na výstave doplnia konkrétne tituly dobovej tlače a v menšej miere i ukážky originálnych architektonických náčrtov alebo plánov k niektorým vybraným stavbám.

Zdroj: SNG

 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu