InformacieSKA.sk

Výsledky súťaže v Leopoldove

Martina Jakušová15.11.2014SúťažePridať komentár
Výsledky súťaže v Leopoldove

Mesto Leopoldov vyhlásilo v októbri 2014 výsledky súťaže na návrh budovy Mestského úradu s priľahlými verejnými priestormi v centre mesta. Do súťaže, ktorá bola vyhásená koncom mája 2014, prišlo v určenom termíne 51 súťažných návrhov. Pozrite si výsledky súťaže.

V súťaži išlo o návrh budovy Mestského úradu s administratívnou časťou, s technickým zázemím pre údržbu mesta a s mestskou knižnicou, ktoré by spolu  mali vytvoriť administratívno-spoločenské centrum. Architekt Pavol Paňák, predseda poroty, k súťaži hovorí:

 “Počtom oboslaných návrhov sa súťaž na leopoldovskú radnicu radí medzi najviac oboslané súťaže nielen v ére samostatného Slovenska, ale aj v povojnovom Československu. Na novú radnicu sa u nás naposledy súťažilo pred vyše 16 rokmi v Martine. To okrem iného, odráža stále zanedbateľný podiel verejných investícií na nové verejné inštitúcie a z toho prameniaci zúfalo malý podiel architektonických súťaží. Najmä z tohto prostého faktu pochádza nahromadený tvorivý potenciál – hlad po súťažiach, zjavný v počte súťažných návrhov i v rozmanitosti ich tvorivých koncepcií.“

Postery víťazných návrhov nájdete v prílohách článku nižšie. 

 

1. cena : autori Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, spolupráca Bc. Martin Ortuta, Bc. Alžbeta Barančíková, Bc. Juraj Červený

Sila tohto návrhu tkvie v jeho premýšľavej zdržanlivosti. Jeho súbor potvrdzuje toto dôležité miesto novým vzťahom dvoch autonómnych architektúr - obnovenou pôvodnou s novou náplňou a novostavbou radnice v ustúpenom druhom pláne. Takáto koncepcia pracuje s dnešným obrazom nárožia, ktorý identifikuje túto, významom i polohou dôležitú situáciu už viacerým generáciám Leopoldovčanov. Vložením knižnice do historického objektu dnešnej radnice a prinavrátením jej predchádzajúcej vstupnej orientácie obnovuje logiku jeho pôvodného priestorového a výrazového usporiadania. Nová radnica jednoduchej hmoty svojím odstúpením tak s historickým objektom spoluvytvára nové verejné priestranstvo dialógu obnoveného pôvodného priečelia voči novej radnici s jej hlavným vstupom. Toto nové dôležité miesto je zároveň v stope bývalej trasy, ku ktorej bol historický objekt orientovaný a ktoré ponúka obohatenie verejných priestranstiev v Leopoldove o prepojenie námestia sv. Ignáca so zeleným priestorom bývalého cintorína.

Voči námestiu sa nová radnica prezentuje plným kubusom prostej zapamätateľnej siluety spoza obrysu pôvodného sídla úradu. Sú tam takto vlastne obe, stará aj nová radnica, čo tomuto súboru prepožičiava zvláštnu atmosféru jedinečnej fyzickej, ale aj dejinnej spoluprítomnosti. Táto zostava je nová a je zároveň kontinuitou miesta a významu. To je postoj, ktorý je v kontexte tejto úlohy zvlášť cenný.

Vo svojom výraze má návrh vyvážene civilný duch a zároveň je v dôležitých pozíciách primerane monumentalizujúci. Vo svojej dispozično-priestorovej osnove je logický a je schopný absorbovať korektúry podľa budúcich konkrétnych požiadaviek a tiež pri podrobnom formovaní verejného medzipriestoru, nového vstupu a pod. Rozlohu historického objektu je okrem požadovanej knižnice možné adaptovať na ďalšiu, verejnosti slúžiacu náplň.

Svojím konštrukčným riešením, materiálovou a objemovou koncepciou zakladá predpoklad primeranej realizovateľnosti. Samozrejmým spôsobom umožňuje fungovanie úradu počas výstavby nového (z hodnotenia poroty).

2. cena: autori Mgr. art. Aleš Šedivec, Mgr. art. Tomáš Tokarčík, Ing. arch. Lenka Iľová

Spomedzi návrhov, ktoré počítali s asanáciou pôvodných objektov a ich nahradením novými, spĺňa ntento návrh ajlepšie kritéria hodnotenia. Jeho ambíciou je potvrdiť primeraný mestský status Leopoldova vybudovaním správne sebavedomej architektúry spájajúcej mestský úrad a knižnicu do jednotného celku. Jednoznačne a súčasne citlivo umiestnená novostavba s pôdorysom tvaru písmena L sa symbolicky otvára smerom k verejnému parku a definuje malé námestie – piazzettu. Veľkorysý nástupný predpriestor, lemovaný súčasnou interpretáciou klasického stĺporadia – portika, upozorňuje na verejnú povahu objektu. Sú to hlavne tieto kvality, spoločne s prehľadnou dispozíciou, dobrým presvetlením vnútorných priestorov a optimálnymi nárokmi na investície, čo robí z tohto návrhu vhodné riešenie pre tých, ktorí očakávajú zásadnejšiu zmenu v obraze Leopoldova. Porota poukazuje na potrebu preriešiť priame napojenie verejného priestoru na Rázusovu ulicu. To sa týka aj zázemia pre technických pracovníkov (z hodnotenia poroty).

 

3. cena: autori arch. BA FH Zuzana Ondrušková, Ing. arch. Róbert Bakyta, spoluautor Ing. arch. Martin Simonides

Tento návrh je ďalším zo zástupcov predstavujúcich kompletne novú architektúru. S nadhľadom situuje na parcelu jeden strohý monolitický objekt, rozdeľujúc ju na dve časti. Sebaistým urbanistickým ťahom vytvára pôsobivý verejný priestor na jeho západnej strane a služobný dvor na strane východnej. Veľkou výhodou takéhoto umiestnenia je možná etapizácia, pri ktorej by sa počas výstavby až po dokončenie novej budovy dala stále využívať súčasná budova mestského úradu. Dostatočný odstup od uličnej čiary umožňuje budove vyrásť do výšky troch podlaží. Návrh ponúka zrozumiteľnú dispozíciu a kvalitné komunikačné priestory – veľkorysé schodisko a členenie dlhých chodieb. Zvolený architektonický jazyk dáva objektu patričnú dôstojnosť, dotvára jeho reprezentatívnu formu. Otáznym je použitie výrazného kamenného obkladu, ktoré sa v daných podmienkach zdá byť prehnané (z hodnotenia poroty).

Viac informácií nájdete na www.sutazleopoldov.sk.

Zdroj: Mesto Leopoldov

  1. 1cena_15.jpg 1cena_15.jpg (614 KB)
  2. 2cena_39.jpg 2cena_39.jpg (808 KB)
  3. 3cena_47.jpg 3cena_47.jpg (639 KB)

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu