InformacieSKA.sk

Téma: Verejné obstarávanie - najnižšia cena?

Peter Žalman15.11.2014TémaPridať komentár
Téma: Verejné obstarávanie - najnižšia cena?

Ing. arch. Peter Žalman

Téma verejného obstarávania a nízkych dumpingových cien projektových prác má niekoľko aspektov. Architektúra je aj odrazom pomerov v spoločnosti. Žijeme v realite, kde vládne politický systém zvláštneho typu – je orientovaný viac ako na program a ideológiu na techniku vládnutia, na uchopenie mocenských pozícií a politickú manipuláciu. Proklamované demokratické ideály, zameranie vládnutia je len plášť na držanie pozícií (aby ich neobsadili ešte horší). 25 rokov po nežnej revolúcii dochádza k úplnej strate základných hodnôt demokratickej spoločnosti. Prakticky už neexistuje rovnosť ľudí, a teda ani rovnosť  šancí  a rovnosť v nádeji. Všelijako sa obchádzajú dohodnuté pravidlá, zákony. Aj celý proces verejného obstarávania sa scvrkol na hľadanie najnižšej ceny, nie primeranej či najvyššej kvality. Dnes sa postupne stali klientelizmus a korupcia zárukou získania zákazky.  Architekti sa stali tiež účastníkmi tejto zvláštnej, redukovanej  hry – získavania práce, zákaziek cez známych, pokrivené verejné obstarávanie atď.

Pokiaľ sa vyberie a zadá projekt na stavbu či diela podľa kritéria najnižšej ceny, ťažko očakávať vyššiu kvalitu. Proces obstarávania ale pokračuje výberom zhotoviteľa, dodávateľa diela. Najnižšia cena určite plne nezaručí parametre požadované normami ani dostatočnú kvalitu a životnosť. Vedome si  kladieme do krajiny a miest časované bomby – nekvalitné lacné stavby, ktoré vznikli z menej kvalitných lacných projektov a menej kvalitných lacných dodávok. Nahradzovanie pôvodne navrhnutých materiálov a postupov v projekte a výkaze výmer ešte lacnejšími predsa nemôže zabezpečiť žiadaný účel. Činnosť architekta, projektanta aj dodávateľa sa tak znehodnocuje. Kvalitná architektúra v týchto  podmienkach práce už prakticky neexistuje, resp. vymizla. Proces zadávania cez najnižšiu cenu likviduje architektúru.

Posledný rok som sa zúčastnil mnohých verejných obstarávaní, väčšinou cez oznam, informáciu cez internet. Príprave, vyplneniu a zaslaniu podkladov som venoval dosť času s diskutabilným výsledkom. Aj keď som zákazku získal s pomerom prilbližne 10 účastí k jednej zákazke, nie vždy som bol sám spokojný so svojou prácou. Požaduje sa veľa muziky za málo peňazí: často spracovanie projektu PSP v rozsahu realizačného projektu s výkazom výmer a profesiami.  Zadávateľ VO udá odhadovanú cenu určená podľa cenníka projektových prác, ale automaticky sa uvažuje, že zákazku získa nižšia cenová ponuka aj s väčším rozsahom práce. To vedie k totálnej degradácie práce architekta a projektanta.

Tento spôsob práce v projekcii núti k radikálnemu znižovaniu nákladov – k redukcii pracovných tímov a ďalších nákladných položiek. Nechcem pokračovať v opise dnešnej platobnej disciplíny – každý projektant má nejakú neuhradenú prácu z minulosti. Je  aj potenciálne nebezpečné, že v reťazci druhotnej platovej neschopnosti sa ocitáme aj zásluhou štátnych a verejných inštitúcií. Kto tie resty z minulosti a súčasnosti vyrovná? Občan aj my architekti. Dôležití účastníci tohto procesu - investori, zadávatelia práce situáciu poznajú, ovládajú a teda aj zneužívajú.

Často sa cítim ako v začarovanom kruhu či na kolotoči - hore a zase dole podľa stavu účtu v banke a niekedy podľa pocitu z vykonanej práce. Ako sa vrátiť k normálnemu alebo aspoň lepšiemu stavu? 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu