InformacieSKA.sk

Téma: Treba začať so širokou osvetou

Roman Turčan15.11.2014TémaPridať komentár
Téma: Treba začať so širokou osvetou

Ing. arch. Roman Turčan

Ako hovorí titulok z rozhovoru s riaditeľkou metodiky ÚVO Ing. Brtáňovou a Ing. Blanárikovou z Úradu pre verejné obstarávanie v septembrových Informáciách SKA, zákon umožňuje vybrať architekta na základe kvality. Ale „väčšina obstarávateľov volí iné metódy, ako sa vysporiadať s požiadavkami zákona“ (citujem z toho istého článku kolegu J. Šujana). Žiaľ, je to tak.

Takže neostáva nič iné, len ísť pekne od začiatku, tak ako to už bolo veľakrát povedané:

  • treba začať so širokou osvetou na oboch stranách - u obstarávateľov aj u architektov (škoda, že pre médiá je to stále asi málo zaujímavá téma),
  • zároveň by bolo dobré odstrániť aspoň najhoršie vyskytujúce sa prípady – napr. keď sa pri obstarávaní architektonických služieb použije elektronická aukcia a architekti sa takejto aukcie aj zúčastnia. V takýchto prípade sa treba oprieť o Výkladové stanovisko k § 43 zákona o verejnom obstarávaní. Viacerí obstarávatelia i kolegovia, ktorým som ho poslal, uznali, že je to z právneho hľadiska dostatočný argument, z vecného hľadiska som najmä obstarávateľov asi úplne nepresvedčiť nedokázal). Podobne sa opieram o legislatívu aj pri riešení iných problémov a osvedčilo sa mi to.

Preto si myslím, že by bolo užitočné informovať kolegov o legislatíve a výkladových materiáloch ÚVO, ktoré v praxi naozaj môžu často pomôcť viac ako akákoľvek fundovaná argumentácia. Niektorí architekti často nemajú dostatok informácií. Potom podľahnú neprimeraným tlakom a podmienkam a rezignujú, hoci idú nízkou cenou aj sami proti sebe.

Postupne, krok za krokom to bude snáď možné vyladiť aj v stavebnej praxi. V realizačnej fáze stavby sa mi napríklad veľmi osvedčil dobrý a fundovaný stavebný dozor. Podľa mojich skúseností toto už pomaly začínajú uznávať aj obstarávatelia, pretože pri dobrom stavebnom dozore sa dá ustriehnuť aj kvalita stavebných prác.

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu